NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Použití krystalů a léčivých kamenů & Čisté krystaly křišťálu

6. listopadu 2016 v 21:57 |  Zajímavé články


POUŽITÍ KRYSTALŮ A LÉČIVÝCH KAMENŮ
V minulosti používaly civilizace sílu krystalů a kamenů k mnoha účelům. Nejstarší legendy o kouzlech krystalů nás vedou na pradávný kontinent Atlantidy. Obyvatelé této vyspělé civilizace používaly krystaly ke stahování a využívání vesmírné síly. Tato legendární civilizace vyspělých vědců využívala krystaly jako majáky světla, které sloužily jako telepatický komunikátor s jejich vesmírnými předky. Sílu krystalů využívali Atlanťané také pro mnohé fyzické a praktické účely. Věří se, že jedním z důvodů proč byl tento kontinent zničen byl ten, že posvátné znalosti týkající se krystalů byly zneužity a tato ohromná síla použita v egocentrických záměrech.
Ti, kteří přežili Atlantis začali znovu a pokračovali s šířením znalostí krystalů v Egyptě, Jižní Americe a Tibetu. Podle velkých chrámů v Atlantidě postavili pyramidy používajíce krystalické teorie a vzorce. Perfektní geometrie pyramid kopíruje zákony fyziky krystalů a díky tomu stahují vysoké frekvence vesmírné energie na planetu. Věří se, že Velká Pyramida v Egyptě měla původně na svém vrcholu ohromný krystal, který poáhal uzemňovat a využívat tuto vesmírnou sílu.
Mayští američtí indiáni používali krystaly k určování diagnóz stejně tak jako k léčení nemocí. Stařešinové amerických indiánů používali velké čisté krystaly křišťálu při speciálních ceremoniích jako " vidoucí krystaly ", ve kterých mohly být viděny obrazy budoucích nebo dávnýc událostí.
Různé kultury a lidé využívali sílu krystalů a kamenů po dobu, co lidstvo obydluje zemi. Byly použity na nespočet způsobů a účelů. S dnešním rapidním technologickým rozvojem jsou krystaly používány k přenosu a zesílení energií mnoha různými způsoby. Oba rubínové krystaly - přírodně formované i člověkem vytvořené - se používají v lejzrech k mikroskopickým operacím. Každý rok se vytěží a rozbije tisíce kilo křišťálu pro technologické účely. Krystaly křišťálu se použíají v zařízení ultrazvuku, v hodinkách a jako paměťové čipy v počítačích. Křišťály se používají jako oscilátory ke kontrole radiových frekvencí v elektronickém zařízení, jako kondenzátory ke změně energetické kapacity v obvodech; jako převodníky k přenosu energie z jednoho systému do druhého a jako kondenzátory, které uchovávají energii.
Na více ezoterické úrovni mohou být krystaly a kameny použity při meditacích k rozvoji intuice a učení se z "vyšších smyslů". Krystaly nebo kameny mohou být během spánku umístěny pod polštář k zesílení inspirace, intuice a prorockých snů. V léčebných praktikách mohou být použity ke stabilizaci kolísavých emocí, utišení rozbouřené mysli a pomoci při tělesných disharmoniích. Při porodu mohou být drženy v ruce k posílení, využity při slavnostních rituálech nebo uloženy kolem rostlin, zvířat a dětí které potřebují harmonizaci nebo léčení.


ČISTÉ KRYSTALY KŘIŠŤÁLU
Většina lidí když mluví o krystalech, mají na mysli čistý křišťál. Tento typ krystalu je nejběžnější a nejznámější a lze na něj pohlížet jako na "praotce" království minerálů. Všeobecně řečeno, čistý křišťál může být použit ke všem účelům, jelikož vibruje čistým bílým světlem, které v sobě obsahuje všechny další barvy.
Křišťál je solí země a je na této planetě domorodcem. Obsahuje oxid křemičitý, což je jedna z nejběžnějších sloučenin země. Krystaly křišťálu představují celkový součet evoluce materiální úrovně. Šest stran krystalu křišťálu symbolizuje šest čaker se zakončením (špicí) jako korunou; ta spojuje jedince s nekonečnem. Většina krystalů křišťálu má plochou základnu, což byly jejich kořeny do země. Křišťály jsou na své základně často zamlžené nebo mléčné a získávají větší jasnost při dosažení koncového vrcholu. Toto také symbolizuje podobný vzorec růstu, ve kterém je zamlžení a matnost vědomí pročištěno tím, jak rosteme blíže do bodu sjednocení s naším nekonečným Já. Čisté křišťálové krystaly jsou důkazem, že materiální sféra může a dosahuje stav fyzické dokonalosti schopné obsahovat a vyzařovat čisté bílé světlo. Čisté krystaly křišťálu jsou symbolem vstupu do vesmírné harmonie. Představují čistotu a jednotu v každé molekule a atomu svého bytí.
Čisté krystaly vyzařují božské bílé světlo a díváním se, dotýkáním, nošením, používáním a nebo meditováním s těmito krystaly může jedinec pracovat s tímto světlem ve fyzickém stavu (formě).
Čisté krystaly křišťálu které si jedinec přitáhne do svého života jsou kameny, které budou nějakým způsobem podporovat růst vědomí této konkrétní osoby.
S neprobuzenou myslí budou pracovat neuvědoměle skrze podvědomí. Pro vědomé duše které kráčí po této planetě budou krystaly jako majáky, které přidají více světla a konstruktivní energie k využití do jejich života a která se začleňuje do země. Krystaly křišťálu představují dokonalou materiální formu sladěnou a zharmonizovanou s vesmírnou silou. Jsou velmi podobní pyramidám v tom, že vedou (stahují) vysoko-frekvenční energii do fyzické zemské úrovně.
Vývoj křišťálových krystalů je v mnoha ohledech velmi rozdílný než náš a přitom velmi podobný v ohledech jiných. Krystaly jsou zplozeny v lůně země a dorůstají tam dokud nejsou zrozeny na povrch planety velmi podobně tomu, jak se lidé inkubují v teple mateřského lůna, zatímco se jejich duch uzemňuje do fyzického těla před vstupem do materiálního světa. Každý krystal je jedinečný a jiný než ostatní, každý má svou vlastní osobnost, lekce a zkušenosti (jako u lidí).Účel a osud obou (krystalu i člověka) je sjednotit se s vesmírným vědomím a manifestovat ho na materiální úrovni. V tomto procesu se krystaly a lidé mohou stát spolupracujícími partnery a navzájem si pomáhat ve vzájemném vývoji. Když království minerálů a lidí spojí své síly, zrodí se nové světy vědomí.
Křišťál má úžasnou schopnost vibrovat svou energii ve všech barevných frekvencích-od černé po žlutou, zelené po růžovou, až do modrého a fialového spektra. Tak křísťál demonstruje jak manifestovat jas a čistotu bílého světla do hustších a nižších frekvencí. Tato schopnost multibarevnosti nás může naučit rozvibrovat všech sedm čakrových center najednou zatímco udržujeme dokonalou sounáležitost se světlem. Toto je zásadní výzva pro bytost ve fyzické formě - plně využít všechna kreativní centra zatímco vědomě vyjadřuje mnoho-hranné využití světla.
Všechny věci jsou světlem a různými stupni světla manifestujícími se v barvě. V krystalech křišťálů se spojuje světelná síla s elementy fyzické úrovně míchajíce různé tóny a vibrace dohromady, vytvářejíce krásné barvy. Toto světlo a barva je to, co dovoluje léčebný proces. Krystaly křišťálu rozvibrují auru do tak vysoké rychlosti, že temné tóny karmických semínek mohou být rozpuštěny a uvolněny. Tento typ hloubkového léčení může posílit vnitřní hlubiny bytí jedince a vystavět silný základ pro život.

Uvnitř krystalů křišťálu lze často nalézt mlhavé oblasti nebo inkluze. Někdy připomínají galaxie, kterými opravdu jsou. Tyto krystaly nám ukazujjí, že existují světy uvnitř světů a že tvoření je neomezené a bezedné. Toto uvědomění okamžitě vzbuzuje úctu a respekt k nekonečné tvořící síle, před kterou se pokořují všechny formy života.
Mnoho krystalů křišťálu dosáhlo vrcholu své evoluce a již se od svého zrození na povrchu planety moc nezmění. Tyto krystaly v sobě nesou svou jedinečnou realizaci se kterou souvisí jejich totožnost, příběhy, záznamy a informace. Nicméně, některé krystaly křišťálu v sobě nesou mlhovinu, která může být pročištěna tím, jak se krystal vyvíjí a roste za svá omezení. Tyto krystaly se po použití v krystalovém léčení, meditacích nebo dlouhodobém nošení mohou stát dokonale čistými a někdy se změnit téměř k nepoznání. Změní se, když osoba která s nimi pracuje očistí své zamlžené vědomí, které přetransformuje do vědomí jasného. Tyto krystaly prochází stejnými lekcemi a budou zrcadlit změny, které se objeví v krystalu a v jedinci, který s nimi pracuje.
Existuje mnoho způsobů, jak se krystaly křišťálu manifestují (objeví v životě jedince) a jak s nimi může být pracováno.

Úryvek z knihy Crystal Enlightenment, autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama