NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Svetelné vlny liečenia podporujúce rovnováhu.

23. září 2016 v 10:37 |  Aura a čakry

Svetelné vlny liečenia podporujúce rovnováhu. Otváranie portálov "SEBA" - rozsvecovaním okien čakier. Svetlom Zdroja /Veľkého Centrálneho Slnka/, ktorého predĺženou rukou je galaktická sieť solárneho vedomia.
Stred Veľkého Centrálneho Slnka preposiela tok nových informácií /kódov svetla/ do vedomia nášho Slnka, ako i do všetkých solárnych stredov Galaxie /solárnych centier/, odkiaľ prúdia tieto informácie do ďaľších solárnych sústav /hviezdnych systémov/, ako i do ďaľších energetických centier /hviez, planét... nášho tela ... tiel/. Týmto informačným tokom sa aktivuje energia vedomia na ďaľších nových úrovniach. Čo je záležitosť kozmického evolučného vývoja a rodiaceho sa nového /nielen zabudnutého, ale i doposiaľ nespoznaného/. Nespoznané sa týka nových vesmírov, tým i doposiaľ neprežitých skúseností. Tento kozmický proces je tvorením nového /neustály evolučný proces/ ako i prechádzaním hranicou myšlienkových polí, ktoré sú nám známe ako kvantové pole /pole kvant/. Inými slovami sa jedná o prenikanie za svety kvantového myslenia .... do za - myšlienkového poľa, ktorým je vše - bytie všade - prítomna /zabudnuté i celkom nové informácie: vnímanie seba.... preciťovanie nových, svetlom podporovaných úrovní..... podporovanie rovnováhy, hojnosti, vedomia lásky - zdravého seba - vedomia.... podporovanie aktivácie liečivých kódov, ktoré si so sebou v malej kvapôčke svetla nesieme/. Stručný popis diania diametrálne iného charakteru, ako sme v lineárnom myslení zvyknutí súvisí s informáciami, ktoré sú pre cestu kozmickým svetom a jeho realitami takpovediac prvoradé /primárne/. Tieto informácie je možné zhrnúť do jednej vety, ktorá znie : "Bytie vo vlastnom strede, ktorého súčasťou sme."
Vlnenie Centrálneho Slnka v plnej miere podporuje svetlo v nás. To znamená - naše vedomie /vedomú bytosť/, celistvosť a množinu všetkého, čo sa celistvosti týka. Tým i rovnováhy, harmónie života.
Byť vo svojom strede znamená byť v obraze, čiže mať informácie o všetkom, čo sa nášho stredu týka. Nakoľko sme nielen človekom z mäsa a kostí /fyzické telo a jeho realita/, ale sme /a to predovšetkým/ energia - je potrebné, aby sme vedeli s čím súvisí a čoho sa týka energetický stred fyzicky vnímaného tela. Inými slovami - stĺp energetických centier - čakier. Nebudem v rámci dnešných informácií detailne rozoberať jednotlivé energetické centrá, pretože týchto informácií je na FB dostatočné množstvo a individuálne je možné si ich vo vlastnom záujme prečítať.
Vo vývojovej etape ľudstva, ktorú nazývame doba temna /nevedomie/ bol od informácií dôležitých pre človeka odsmerovávaný zrak. Absolvovali sme cykly učenia sa a postupne sme dorastali /dospievali/ do štádia najoptimálnejších momentov času, ktoré súvisia s uvedomením si SEBA. Tým i všetkého, čo je pre život skutočne dôležité. A tým primárne dôležitým je i tok energií energetickými centrami nášho tela - tok energií čakrami. V prípade, že sa jedná o viac - menej zablokovanú energiu, prejavujú sa bloky na všetkých úrovniach života.
Vlny energií, ktoré zaplavujú od včerajšieho dňa Zem plne podporujú harmonizáciu čakier. Individuálnym spôsobom práce so svetlom /vedomé tvorenie/ bude podávaná pomocná ruka pri rozsvecovaní okien čakier. Vnímaním seba, svojho života..... uvedomením si deficitov, informovanosťou o fungovaní energetických centier /tým i o fungovaní energie ako takej/ má každý človek možnosť pochopiť, ktoré energetické centrum má problém, ktorého centra /centier/ sa nerovnováha týka a akým spôsobom je možné tok energií zpriechodniť /odblokovať/.
S čakrami súvisia škály /vejár/ farieb. Každá farba súvisí so zvukom a jeho vibráciou, čiže sa jedná o vibračnú škálu farebných zvukov :) . Čo zvuk, to tón, to farba.
Ďaľším dôležitým komponentom spoločne maľovaného obrazu nového človeka /sveta/ je emócia /emócie/. Nakoľko emócie voňajú /každá emócia predstavuje určitú vôňu/ - budú vône dôležitou súčasťou procesu regenerácie /harmonizácia/...... Ilona Pálušová - Féwa


Zdroj: FB

 


Aktuální články

Reklama