NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 9.3.2015 6 LAMAT kin 188

9. března 2015 v 19:38

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život: klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano…..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které vás živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé.Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Jsem Lamat 6. Děkujeme, že jste se k nám opět připojili. Dnes bychom vám rádi dali trochu oddych.
Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli, nebo byste chtěli o ní přemýšlet, jděte do přírody.
Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.
Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.
Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř sebe a požádat, aby se to stalo.
Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru, nebo se postavit na hlavu.
Jste vždy připojeni, v každém okamžiku, zklidněte hlas ve vaší mysli, abyste slyšeli o co se chce s vámi váš Duch podělit, může to vyžadovat trochu praxe.
Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.
Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím emocí, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.
Vyberte si co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.
Ptejte se svého vlastního vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.
Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.
Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.
Dovolte si cítit naši Lásku tím, že nás požádáte o skupinové astrální objetí.
Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce, tak poznáte, že jsme v blízkosti.
Požehnejte svůj dnešní den, naplňte své srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se vším CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program ( naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama