NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 7.3.2015 4 CIMI kin 186

7. března 2015 v 9:30

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Spojte se s vaší rodinou a předky; s těmi co žijí i s těmi před vámi, pochopíte cestu, po které teď chodíte. Ve vaší linii jsou pohřbeny osobní postřehy, lekce a vysvětlení, která mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Poslechněte si tyto zprávy, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti i životních zkušenostech.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou Transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme moudrost.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro nativní CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou velmi inteligentní a romantičtí. Výzva na dnešní den: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Jsem Cimi 4. Vítejte v tento velký a slavný den! I když často vaše zkušenosti a zážitky nevnímáte jako velké a slavné, kdybyste mohli vše vidět z našeho úhlu pohledu, je ve skutečnosti všechno báječné a skvělé. Dnes bychom chtěli sdílet informace o našich hvězdných Bratrech. Vy, kteří čtete tuto Zprávu možná nevěříte, že existují mimozemšťané a UFO, ačkoliv existuje ověřená dokumentace dokazující jejich existenci.
Bylo by dost naivní domnívat se, že v rozlehlém Vesmíru je jen malá sekce s názvem Země obývaná inteligentními formami. Vy, kteří nevěříte na existenci hvězdných Bytostí, možná budete chtít opustit tyto Zprávy. Přesto vám doporučujeme pokračovat i nadále ve čtení v průběhu roku, protože následuje mnoho pravd a pomůcek, které jsou pro vás přínosné.
Možná jste byli svědky diskuzí na téma mimozemšťané a jaká je jejich role. Velký počet lidí vytvořil kód přesvědčení, že mimozemšťané se blíží, aby spasili lidstvo před neodvratnou zkázou. Rádi bychom vám řekli, že to v podstatě není pravda. Jediným Spasitelem jste vy sami. Jste plně zodpovědní za to, co si vybíráte každým okamžikem. Pokud věříte v naději Spasitele, nebo zachránce, zbavujete se vaší osobní síly. To není moudré.
Jste zodpovědní za všechno, co na Zemi zažíváte včetně poskytování vaší osobní síly svým snům a nadějím. Chcete-li žít naplno, naplňte každý okamžik Láskou, vděčností, přijímáním a požehnáním, která vám jsou věnována. Požehnání je výsledkem vašich modliteb, ale mnozí je neuznávají jako takové.
Opakovaně slyšíme modlitby, ve kterých nás žádáte o hojnost. Přesto si sami tuto hojnost blokujete, protože se sami považujete za někoho, kdo si hojnost nezaslouží. Mnozí si myslí, že peníze jsou kořenem zla, nebo jsou i tací, kteří se domnívají, že budou Svatí, když se zbaví všeho majetku a bohatství.
Někteří Light Workers poskytují služby, mají mnoho talentů a nepřijímají platby, protože se domnívají, že je to dar Ducha. Přesto platí vysoké ceny za zdravotnické služby poskytované odborníky, kteří mnohdy vytváří více problémů, než řešení. Když se podíváte kolem - všechno je dar Ducha, ať už poradenství, perfektní nehty, nebo intuice - všechno jsou to cenné věci. Proč si myslíte, že nemůžete požadovat peníze za vaše služby? Podívejte se hluboko dovnitř sebe a najděte kořeny, které vám brání přijímat peníze.
Vrátíme-li se k tématu mimozemšťanů, rádi bychom vám připomněli, že téměř každý kdo je na Zemi, žil kdysi jinde, v jiné inkarnaci, takže každý z vás je v podstatě mimozemšťan.V důsledku sci-fi hororů, knih o mimozemšťanech, či negativních setkáních, to vyvolává v podvědomí lidí pocity znepokojení. Všichni jste Jedno s celým Vesmírem, všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Pokud se chcete překlenout přes negativní konotace o UFO, budeme na ně odkazovat jako na vaše Bratry, i když někteří jsou ženy a někteří jsou androgynní.
Země byla vytvořena velkou skupinou vědomých Bytostí, včetně skupiny, kterou je Země sama. Než byla Země vytvořena, miliardy let už existovalo mnoho jiných planet a Galaxií. Když se skupina Bytostí rozhodla, že chce vyzkoušet nový experiment, scházely se spolu a vytvářely tuto Sféru. Většina parametrů této Galaxie již existovala v jiných Galaxiích, ale kombinace parametrů na Zemi je unikátní.
Jedním z pravidel při vstupu na Zemi je dočasná ztráta paměti na duchovní kořeny. Obyvatelé planety mohli jít hluboko do ne-lásky, až do stanovené lhůty, která nyní končí. Bylo dáno nezasahovat těmi z vyšších dimenzí, jen pokud by došlo k ohrožení struktury Galaxie např. jadernými hlavicemi. Existovalo mnoho experimentů, které byly některým hvězdným Bratrům dovoleny a mnoho lidí se podílelo i na těchto zlých úmyslech. I oni mají svobodnou vůli - mohli dělat co se jim zlíbí, přesně jak to dovolovala pravidla. Často si člověk v lidské formě nepamatuje žádné vzpomínky, které i přesto jsou uloženy v podvědomí a ve fyzickém těle. Stejně jako při jiných zážitcích - učení vychází z poznávání. I když nebyla předurčena žádná zášť a zloba, existovaly legitimní důvody proč k těmto zážitkům docházelo.
Existovalo mnoho hvězdných Bratrů, kteří dělali zlomyslné věci s úmyslem způsobit trhliny a získat moc nad ostatními, také přišli na Zemi se svobodnou vůlí a rozhodnutím, které jim umožňovalo dělat hodně z toho co si přáli, pokud to spadalo do pravidel této Galaxie.
Jak Země zvyšuje své vibrace, stává se nekompatibilní s těmi, kteří mají zlé úmysly. I když se některé tyto Bytosti inkarnovaly na Zemi, nebo žijí v lodích v blízkosti Země, jejich schopnost způsobit katastrofu už není možná. Akty bezcitnosti mají nízkou vibrační úroveň. Vzhledem k tomu, že vibrace Země stoupá, dochází k propastnému rozdílu mezi těmito dvěma frekvencemi. Takže žít na nižší frekvenci je stále obtížnější. Výsledkem je, že lidé na nižších frekvencích začnou ztrácet sílu, moc, zdraví a životy.
Přichází bod zlomu, kdy se opět Světlo stává silnější, než Temnota. Tak to bylo, když byla Země ve svém původním stavu. Vše se čistí, jak lidé opět vytváří Rajskou Zahradu na Zemi a dělají volby na základě vyšších frekvencí. Není to poprvé, co se to děje, váš svět běží v cyklech, každé kolo je podobné, i když s odlišnými parametry. Cyklus, do kterého jste nyní vstoupili umožňuje plnu vzpomínku Duchovního Já, zatímco jste i nadále ukotveni v lidském těle. Existuje mnoho Galaxií, kde se toto vyskytuje také.
V zemské kůře je mnoho vysoce vyvinutých Bytostí, s kterými mnoho lidí komunikuje v Lásce a harmonii. Existuje v této Sféře mnoho Bytostí, které se vrátí na své planety. To jsou ti, kteří vstupují na své vesmírné lodě a nikdy nejsou opakovaně vidět na Zemi. Ti, kdo pilotují tyto lodě, nejsou vaši Spasitelé, ale jsou to vaši Bratři, kteří jsou zde jako odpovědi na vaše modlitby.
Nebojte se, když na tyto hvězdné Bratry narazíte, nicméně bychom vás rádi varovali, že existují i někteří v rouše beránčím. Je to stejné jako se mnoho lidí vydává za vaše přátele, ale jejich výchozí úmysl je podvod. Žádný z nich nemá moc ukrást vaši duši, nicméně vás mohou přesvědčovat, abyste následovali jejich vedení. Pokud jste pilně pracovali na odblokování kódů přesvědčení a na korespondenci s vaším Vyšším Já, nikdy nebudete podvedeni. Budete mít přístup k Akášickým Záznamům a poznání všeho co existuje.
Ti na nižších frekvencích ukořisťují ty, kteří jsou příliš důvěřiví a žijí tendencemi oběti. Mnoho zážitků umožňujících urážlivé motivy se nyní hroutí. Jedna věc, s kterou nepočítali je obrovský přístup k internetu, kde se masivně a včas uveřejňují jejich skutky. Už nemohou vydírat a zabíjet, protože počet informátorů je příliš velký a informace snadno dostupné.
Konec ČASU je prostě konec jednoho Cyklu a začátek dalšího. Není potřeba hledat Spasitele. Jste to vy, kdo tvoří Nový Svět. Představte si svět, ve kterém můžete tvořit pomocí myšlenky ihned, co si přejete. Jednejte, jakoby to už byla pravda a uvidíte, jak rychle se budou vaše myšlenky manifestovat a sny plnit. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba zbavovat se strachu a kódů přesvědčení, které vám umožňují zůstávat ve stavu bezmoci. Postavte se strachům čelem, změňte svůj systém přesvědčení a žijte život svých snů.
Pokud se vám nelíbí systém, který lidé vytvořili, podnikněte vlastní kroky a udělejte změny. Převezměte zodpovědnost za své činy a myšlenky a vydlážděte si cestu ke všemu, co si jen přejete. Věřte, že chamtivost a kontrola nad ostatními již není kompatibilní s vysokými frekvencemi Země a pokud se jedná o věci, které si přejete vytvořit už víte, že se oddělujete od těch, kteří si přejí pokračovat na nižších frekvencích, jak přichází čas Vzestupu.
Oddělte se od věcí, které se vám nelíbí. Rádi bychom vám také řekli, že slovo Vzestup znamená zvýšení vibrační úrovně a rozhodně není třeba soudit ty, kteří preferují zůstat v nižších úrovních. Každý má vždy možnost výběru, co si přeje zažívat. Nebuďte znepokojeni co se týče záchrany duše, duše není nikdy v nebezpečí života. Nicméně podělte se o své znalosti s těmi, které to zajímá a možná budou schopni zvyšovat své frekvence a budou schopni připojit se k vám. Mnoho Light Workers si vybralo fyzicky zůstat s těmi v nižších frekvencích, budou jejich Průvodci, kteří se rozhodli naučit je, jak zvýšit svou schopnost milovat a vzestoupit v lidské formě. Mnozí z vás, kteří rezonují na vysokých frekvencích budou moci přecházet na Druhou Stranu a udržovat kontakt s těmi v nižších frekvencích, kteří fyzicky zůstávají na Zemi.
Obejměte své hvězdné Bratry. Milujte všechny bez ohledu na to, po jaké cestě chodí. Když budete milovat své nepřátele, zvýšíte svou vlastní vibrační úroveň a schopnost žít v Ráji. Buďte vděční za všechny příležitosti a zkušenosti, přijímejte a sdílejte dary, kterými jste obdařeni, bez ohledu na to, jak velké, či malé se vám mohou zdát.
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama