NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 6.3.2015 3 CHICCHAN kin 185

6. března 2015 v 9:17

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, to není špatné, černé, bílé…....Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox (3) přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry do všech směrů. Vše co je svazující se může obrátit k horšímu stejně tak, jako se to může podařit. Pokud můžete, odložte všechna významná rozhodnutí, nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní energie pro jiný den.
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Solární symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Jsem Chicchan 3. Děkujeme dnes za připojení. Jsme opravdu vděční za každý moment, kdy jsme s vámi vědomě spojeni. Existuje mnoho způsobů propojení, protože energeticky jsme ze stejné Podstaty. Když jste si vědomě vědomi nás a touhy pracovat společně, vzniká mezi námi frekvence vysoce nabitá energií.
Je to podobné, jako elektrické vedení. Všechno elektrické osvětlení v domácnosti je vždy napojeno na jeden stejný zdroj, stejně jako všechny spotřebiče. Když se rozhodnete v místnosti rozsvítit, stačí stisknout vypínač a prostřednictvím tohoto vodiče proudí energie. Je to podobné, jako když budete chtít mít interakci s námi, nebo zážitek s jinými Bytostmi.
Existuje nečetné množství možností, ale jen ta, na kterou soustředíte svoji mysl, se uskuteční. Takže si buďte vědomě vědomi toho co si přejete, protože máte v sobě sílu, aby se to stalo. Mnoho věcí, po kterých ani nemusíte toužit se také projevuje tímto způsobem a existuje mnoho důvodů proč k tomu dochází.
Vzhledem k tomu, že žijete ve světě s více jak sedmi miliardami lidí, nastane chvíle, kdy jste prostě přijímač něčeho, co nebylo určeno speciálně vám. Je-li něco, co je silně proti vašemu paradigmatu, budou vám vaši Průvodci posílat zprávy, které vám pomohou vyhnout se tomuto scénáři. Je jen na vás, jestli se naladíte na jejich frekvenci a rozpoznáte a vyberete si, jestli chcete sledovat vedení svých Průvodců.
Když se dějí přírodní katastrofy, nehody, nebo někdo ovlivňuje nevhodným způsobem ostatní, můžete být upozorňováni, abyste nechodili do oblastí, kde se tyto věci dějí. Připojením na vaše Vyšší Já a Průvodce pravděpodobně budete akceptovat jejich radu a zůstanete tak v bezpečí. Mnoho lidí přišlo o život, nebo psychicky či fyzicky trpěli, protože nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu.
Na osobní úrovni zapnete spojení s Vyšším Já a Průvodci - kontrolky svítí a proud teče. Častokrát vám přinášíme dárky a radosti podle vašich přání. Chcete-li nechat energii, aby mezi námi volně proudila, musíte odstranit všechny bloky. Jakmile máte strach a myslíte negativně, je to jako dát vypínač do polohy OFF, průtok je blokován. Po uvolnění kódů přesvědčení a zvyků, které vás drží ve strachu, přepnete spínač do polohy ON.
Jak se udržet v proudu dění? Obraťte se dovnitř sebe a vědomě proveďte změny potřebné k překonání strachu a nežádoucích zvyků. Jestli máte myšlenky, které škodí vaším cílům, přinuťte sami sebe myslet jinak. Pokračujte v tom, dokud se zvyk / návyk nezmění. Zjistíte-li, že znovu upadáte do starých zvyků, po kterých netoužíte, zastavte to a vyberte jiné. Může se to zdát těžké, ale je to opravdu velmi jednoduché - jen to vyžaduje sílu vůle, odvahu a vytrvalost.
Máte v sobě schopnost udělat všechny změny a k tomu máte pomoc vašeho Vyššího Já, Průvodců a těch, kteří na Zemi bezpodmínečně podporují ostatní. Vyhledejte tyto Pomocníky a požádejte je, aby vám pomohli. Jděte vpřed s odvahou a tvořte pro sebe život snů!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama