NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 5.3.2015 2 KAN kin 184 galaktický portál

5. března 2015 v 18:08

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
Jakýkoliv nástroj, záměr, nebo koncept může být použit pro dobro, nebo zlo: nůž může krájet zeleninu, nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje, nebo mohou kazit, podplácet; soutěživost může vést ke zdravému vývoji, nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den: takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby pro celou vesnici, nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží zpátky, nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Jsem Kan 2. Děkujeme za spojení s vámi. Jsme rádi, že jsme součástí sjednocování Já s Duchem, které se v současné době na Zemi rozrůstá. Je to pro nás ta největší pocta pomáhat vám v této době Přechodu.
Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste šli ven nadýchat se čerstvého vzduchu. Pokud žijete v oblasti, kde je znečištěný vzduch, naplánujte si, jak se dostat z města do přírody, kde pro vás stromy a rostliny vytváří kyslík.
Až budete v přírodě, můžete zůstat v úžasu a být svědkem krásy, která vás obklopuje. Na několik okamžiků se podívejte na zem a zjistíte, že jste obklopeni hmyzem, kterého jste si nikdy nevšimli. Když sledujete tyto malé bytosti při práci, nevěnujete pozornost sami sobě. Když je budete provokovat, budou se snažit utéct. To jsou skvělé metafory pro vás.
Zpočátku jste si nevšimli, že tam jsou, dokud jste nezaměřili svou pozornost na zem. Jakmile vaše Vědomí obrátilo pozornost na tuto malou oblast, začali jste si všímat nových věcí. To je skutečnost v každém okamžiku vašeho života. Můžete si všimnout jen toho, kam směřujete pozornost.
Pokud se soustředíte na negativní věci, nebo špatné věci, které by se mohly stát, vaše zážitky, zkušenosti, rozhovory a lidé vám to budou odrážet. Ti, kteří se zaměřují na šťastné myšlenky a výsledky nebudou zatíženi tím, že by došlo k nějakým špatným věcem, nebo událostem. Vzhledem k tomu, že považují život obecně za dobrý a šťastný, dokáží ve špatných situacích najít to dobré, protože vidí ve všem dobré.
Druhá lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit, se týká pracovní činnosti. Bez ohledu na to, jak je člověk obrovský, nebo stojí velmi blízko, budou tyto malé bytosti pokračovat ve své každodenní rutině. Nezastaví se a nezapojí do nečinného tlachání. Nedělají si nároky na místo, kde stojíte, nesoudí vás a nehodnotí; jednoduše pokračují ve svém Bytí. Jak často se necháte rozptýlit, když je někdo v okolí? Chtěli byste být schopni udržet zaměření na to, co si přejete dělat? Cítíte potřebu zapojit se a bavit, když je někdo blízko vás?
Další lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit je, jak budete reagovat, když vás někdo provokuje. Budete se bránit, nebo utečete? Myslíte si, že je třeba bránit vaše jednání a rozhodnutí? Možná budou chtít zjistit, proč jste si vybrali tuto volbu.
Každá volba, kterou uděláte, je vaše věc a vždy budou existovat lidé, kteří s vámi budou souhlasit a kteří nebudou souhlasit. Postavit se s odvahou za svá rozhodnutí, aniž byste se museli bránit, je známkou zralosti člověka.
Utečete, když vás druzí konfrontují tváří v tvář? Jsou chvíle kdy utéci, nebo prostě odejít je ve vašem nejlepším zájmu. Ale velmi často se stává, že lidé dostanou strach a nejsou schopni postavit se za svojí pravdu. Je pro ně nepohodlné zůstat stát, takže raději ustoupí. Pokud zjistíte, že je to váš zvyk, obraťte se dovnitř sebe a podívejte na důvod proč dovolíte ostatním, aby vás zastrašovali.
Najděte si čas poznat sami sebe a mějte odvahu stát se tou osobou, kterou chcete být. Naučte se říkat NE požadavkům, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro. Když vás ostatní provokují, učte se, kdy je nejlepší opustit jejich přítomnost, nebo jim říci pravdu co si myslíte. Mnoho lekcí se můžete naučit, když si sednete v přírodě a budete ji pozorovat. Udělejte si často čas pro odpočinek v přírodě a rozmlouvejte s těmito vysoce inteligentními bytostmi.
Naplňte dnešní den zázraky a úžasem! Těšíme se na příští mítink.
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama