NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 3.3.2015 13 IK kin 182

3. března 2015 v 9:23

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte se této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaší osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba - ve vaší komunitě, ve vaší zemi, rodině a jednoduše - pro sebe.
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
***
Jsme velmi šťastní, že jsme tento den opět s vámi. Dnes bychom chtěli více mluvit na téma doprava. Máte v sobě schopnost bilokace - být na několika místech najednou. Nezapomeňte, že hlavní část duše zůstává v podobě Ducha, zatímco další část je z masa a kostí. V podstatě jste na dvou místech najednou.
Pokud je vaše pozornost na více, než jednom místě najednou v ČASE a PROSTORU, existují věci, které pravděpodobně minete. Když například píšete emaily a zároveň telefonujete, mezitím vaříte večeři a víte, že musíte během několika minut jít vypnout zahradní hadici, jsou vaše myšlenky roztržité a roztříštěné. V těchto chvílích je pravděpodobné, že dojde k chybě, nebo nehodě. Možná zapomenete na důležitou myšlenku v emailu. Když věnujete plnou pozornost člověku, s kterým mluvíte po telefonu, unikne vám jiná možnost, jakmile pozornost směřujete jinam.
Brzy mnoho z vás splyne s vaším Vyšším Já, zatímco budete i nadále žít ve fyzické formě. Dokážete si představit možnost, že se úplně rozpomenete na své čisté Já a přesto budete mít schopnost radovat se z požehnání na Zemi? Už vás nebude rozptylovat nesčetné množství věcí. Jakmile se každý plně rozpomene na svojí duchovní povahu, nebude potřeba válek, ani chamtivosti. Hojnost se projeví ve všech sférách vaší existence a budete vědět, jak vytvořit vaše přání z čista jasna.
Váš život v současné době je jako žít na dvou místech najednou, vytváří to mnoho zmatku a rozptýlení. Jakmile se spojíte se svým duchovním Já, zatímco jste plně ukotveni ve fyzickém těle, nebude existovat nic, čeho nemůžete dosáhnout. Každý z vás bude i nadále vázaný základními Vesmírnými zákony. Tato pravidla nejsou libovolná, byla vytvořena jako prostředek, aby tato hra mohla existovat, jak jste hráli hru, která zahrnovala zapomnění duchovních kořenů. To bylo nutné pro zkušenosti ne-lásky. Nicméně mnoho z vás si teď obstaralo novou aktualizovanou verzi, která vám umožní hrát ve stejném herním plánu ale s novými pravidly, jakmile se spojíte se svým Já.
Udělejte si čas na zamyšlení o těchto slovech. Dokonce i když nevěříte, že je to možné, můžete stále hrát a předstírat verzi této hry. Ať tak či tak, žijte svůj život jakoby byla pravda, že prostě už máte plnou duchovní povahu a že všechno je Láska. Vybírejte čemu věříte. Vybírejte si pouze věci, které vám přinášejí radost a štěstí. Buďte laskaví k ostatním. Věnujte pozornost tomu, jak ovlivňujete svět. Buďte hodně v přírodě. Vyberte si práci a odpočinkové aktivity, které zvyšují vaše nadšení.
Nebe na Zemi můžete vytvořit v okamžiku, když se každý z vás rozhodne žít, jakoby jste byli dokonalým Božím Dítětem. Začněte hned teď a dovolte, aby se váš život rozvinul tak, jak vás nikdy nenapadlo, že je to možné. Mahátma Gándhí by každého z vás povzbudil:
Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.
My vám doporučujeme to samé. Jděte vpřed a udělejte pro sebe dnešní den speciální.
13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM
V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13 " je často nazýváno Božským faktorem. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama