NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 2.3.205 12 IMIX kin 181

2. března 2015 v 9:13

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat, nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad, či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali, nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen jako odkaz v daný momet. Ze všech čísel v Tzolkinu LaKa (12) ví nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX; dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život, nebo generační, společenský, kulturní, či historický.
Drak nabízí nejvyšší potenciál Tvůrce a ovlivňuje moc každého začátku. Síla pohonu DRAKA podporuje rozvoj smyslu pro zodpovědnost a zájem o životní prostředí. Klíčová slova pro dnešní Imix - zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.
Symbolika představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže prvotnímu Zdroji - v tom leží jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.


***
Jsem Imix 12. Jsme vděční za tuto příležitost opět se s vámi podělit.
Dnes bychom chtěli, abyste dělali trochu hlouposti.
Často tvrdě pracujete a vaše cesta je někdy příliš vážná.
Občas je k dobré relaxaci a odpočinku mít prostě radost.
Dnes bychom vás chtěli požádat, že kdykoliv minete zrcadlo - dělejte hlouposti.
To zahrnuje i reflexní plochy jako jsou okna, či auta.
Udělejte bláznivý obličej, úsměv od ucha k uchu, smějte se, zpívejte, dělejte všechno, co vám pomůže dostat se z módu serióznosti.
Můžete být rozpačití, co si druzí budou myslet.
I přesto je vyzvěte, aby se k vám přidali, řekněte jim, že dnes se bavíte a povzbuďte je, aby udělali totéž.
Pokud nechcete dělat takové bláznivé věci na veřejnosti, dělejte to prostě v soukromí.
Smějte se, buďte směšní, poskakujte, bezstarostně tančete a osvoboďte se z pout serióznosti.
Nechte svoji vážnost odpočívat a buďte prostě trochu blázniví!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama