NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 1.3.2015 11 AHAU kin 180

1. března 2015 v 16:39


Ahau - Slunce - Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Jako vystřelený šíp ze zkušeného luku Ahau doprovázený bystrým zrakem Oc, nabírá Buluk (11) obrovskou rychlost a sílu jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní ani negativní, nesoudí, neporovnává, ale přináší fascinující sílu. Co to znamená? Zaměření na dnešní den. Je tedy na vás jak povede směr dnešní energie, záměru a účelu. Vybírejte pečlivě. Budete řídit vaši životní cestu ze vzteku, nenávisti a zloby směrem k úspěchu, Osvícení a moudrosti ve vašich osobních problémech a potížích?
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního Vědomí a Vědomí spoluvytváření. Ahau je bezpodmínečná Láska. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněn harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 11. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes bychom chtěli mluvit o dopravě. Je mnoho forem dopravy, které jsou v současné době k dispozici. Jak jí můžete využívat efektivně, aby fungovala a pracovala pro vás nikoliv proti životnímu prostředí?
Vynálezci byli desítky let inspirováni vytvářením různých způsobů dopravy a konstrukcí motorů v souladu s přírodou. Avšak vzhledem ke korporacím, zejména těch v automobilovém průmyslu a oblasti ropných polí, byly tyto patenty potlačeny.
V současné době jsou tyto podniky nuceny padnout na kolena kvůli své chamtivosti a necitlivosti k životnímu prostředí. To je souzeno všem v jakékoliv masové výrobě, kdo nebere v úvahu nejvyšší dobro všech, že v určitém okamžiku dosáhnou pádu.
Existuje mnoho informací týkajících se nového typu dopravy, které máte k dispozici prostřednictvím internetu. Proč nejsou v sériové výrobě? Ony by byly, kdybyste masově naléhali, že to tak má být. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl sklouzne do bankrotu, zlatý okamžik nastane, když lidé začnou požadovat lepší dopravní zařízení.
Na osobní úrovni doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost, jak používáte váš automobil. Svojí každodenní činností ovlivňujete všechny ve společnosti. Jak často se pohybujete sem a tam, abyste vyzvedli nějaké věci, místo efektivního nakupování? Kdyby vás bylo více ochotných chodit pěšky, jezdit na kole, nebo na motocyklu, byla by menší potřeba stavět garáže a parkoviště přetěžující města. Kdybyste mnohem více používali autobusy, byl by mnohem menší provoz a méně oprav silnic. Společné využívání aut snižuje dopad na životní prostředí. Jak často jezdíte sem a tam, než obstaráte nějaké věci?
Mnozí řídíte velká předražená auta, která nejsou efektivní. Řídíte takový vůz, protože je to symbol společenského postavení? Pokud ano, obraťte se do sebe a revidujte váš systém přesvědčení. Myslíte, že to nemá vliv na stav silnic a přírody? Možná byste byli více prospěšní, kdybyste si byli vědomi svého vlivu, který máte ve vašem světě a využili ho jiným způsobem.
Lidé si často stěžují, ale nedělají změny ve svém vlastním životě. Takže se rozhodnete být součástí problému, nebo řešení? Když se podíváte na velkolepost všech, není žádný problém. Všechno je v pořádku. Jestli jste rozhodnuti žít ve fyzické sféře, ovlivňujete všechno, co se děje ve společnosti.
Bude vám horko, dokud vozovky a parkoviště budou zvyšovat teplotu ve městech. Budete vdechovat škodlivé látky, které mají vliv na celkové zdraví. Budete potřebovat mnoho času na nákup a údržbu svého vozu. Nemáte žádný pohyb, když jezdíte autem a nechodíte pěšky, či nejezdíte na kole. Volba je vždy na vás.
Jak si přejete, aby vás svět fungoval? Rozhodnutí, které je dobré pro vás je dobré i pro vaše nejbližší. Vystupte z režimu stěžování a vstupte do světa činnosti. Váš život bude výrazně posílen a zajistíte si v každém okamžiku svého života radost!
11.TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI, TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama