NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TRECENA CIB

17. března 2015 v 8:50

Tato Trecena začíná CIB 1 - Bojovník, Sup / Sova - Starověký Bojovník, Strážce svobody, ochránce Universálního Vědomí, vnitřní tichá síla přesvědčení.
Toto denní znamení je spojeno se Sovou a Supem. Sup se živí zbytky mrtvol, tzn. odstraňuje minulost, což můžeme metaforicky vnímat jako čištění starých vzorců. Supi a Sovy byli uctíváni jako velcí učitelé a Strážci antické moudrosti. V mayských překladech se dozvídáme, že je to Znamení dne, kdy Stvořitel sestoupí po dlouhém Cyklu dolů a vyčistí všechnu špínu a korupci na Matce Zemi, stejně jako pole, silnice a lesy.
Sova je symbol, který představuje moudrost našich předků a dávných předků a to nejen v naší rodové linii, ale také v lidské rodině, která obývá planetu Zemi. V naší uspěchané společnosti je zaneprázdněnost a kariéra oceňována více než zdraví a rodina a úspěch je definován materiálním bohatstvím, osobním statusem, kde zbývá jen velmi malý prostor na to, na čem opravdu záleží. Ale jste to vy, kdo může vytvořit místo pro nové plány a obnovit skutečné hodnoty.
Máte na výběr bez ohledu na to, co vaši šéfové, kolegové, přátelé a ano dokonce i vaše vlastní rodiny říkají. Jediné, co vás drží zpátky od uskutečnění vašich přání toho, co chcete dělat je iluzorní temná hlubina, strach, nejistota a síla zvyku. Proto je tak důležité a tak uzdravující být spojen s předky. Uvolněte se od minulosti a TEĎ v okamžiku přítomnosti vyživujte svou budoucnost. Znovu se spojte s předky a budete rozumět odkud jste přišli. CIB je spojení s dávnou historií těch, kteří přišli před námi a požehnali naší planetě a rozmanitosti života prostřednictvím Evoluce Posvátného Vědomí, svobodné vůle a Lásky.
REZONANCE S VLNOU NA OSOBNÍ A KOLEKTIVNÍ ÚROVNI
Ve Vlně BOJOVNÍKA končí dosah Čtvrtého Časového ZÁMKU ( kin 157-208 ). Poslední dva kiny Vlny AKBAL a prvních pět kinů Vlny CIB jsou kanály, kterými vklouzly na Zemi síly destrukce, které více než 6600 let blokovaly náš duchovní růst. V důsledku blokování sedmi kanálů ( kin 194 - 200 ) se nemohl potenciál BOJOVNÍKA projevit ve fyzickém světě po dobu asi 1300 let. Naše trojdimenzionálně omezené Ego tak mělo plný prostor k manévrům. Mezi kiny 208 a 209 odstartoval Velký Plán Uzdravení, ale paralelně se na Zemi dostala jiná Energie zvaná Babylonský Program.
Čas jsou peníze - tak znělo motto provázející babylonský vzorec ČASU. Program Evoluce > 13 : 20 < se zastavil uprostřed cesty a na jeho místo nastoupil model > 12 : 60 < , jehož hořkou úrodu stále ještě sklízíme. Vlna BOJOVNÍKA má hodně co do činění s UVOLNĚNÍM STRACHU. Vždy, když se objeví v kalendáři, podívejte se pečlivě na celou a pak sledujte jednotlivé dny, obzvláště ty, které z pohledu vašeho "narozeninového plánu" jsou spojeny s vaší Energií.
Šestnáctá Vlna definuje úroveň zralosti jednotlivých lidských Bytostí. Z tohoto důvodu učiněná pozorování jsou pro vás velmi důležitá. Nehodnoťte zpřístupněné informace, vciťte se do jejich obsahu a poslouchejte, co vám chtějí říct. Věnujte zvláštní pozornost všem vašim obavám a strachům, které se v této Vlně mohou objevit velmi výrazným způsobem.
Galaktické portály se otevírají ve Dnech CABAN 2 a AKBAL 8
CABAN 2 je bezprostředně spojena s fyzickou sférou - se světem rostlin, zvířat, lidí. V tento den proniká na Zemi silný impuls k manifestaci takového světa, jaký existoval kdysi v praplánech Zdroje. To může mít za následek čelní srážku dvou proudů Vědomí - konzervativního (babylonského) a progresivního (Božského). Utrpení utlačovaných lidí a zvířat se odráží v bolestech bezvýchodně vytrvalé situace umučené Matky Země.
AKBAL 8 je druhá aktivní sféra uzdravení skrze galaktické portály. Z hluboké úrovně může působit síla, nutící vás k ukončení případných nedostatků ve škole života. Můžeme zde zažít velké dobrodiní, ale ne ve smyslu spotřebního nasycení. Díky kanálu NOCI se před námi objeví neomezené možnosti, nové šance a příležitosti, dosud nepřístupné - jak se vypořádat s problémy.
VYUŽIJTE SVĚTELNOU ŠABLONU CIB A VYSTOUPEJTE V ŽIVOTĚ VÝŠ
Přehled Vlny 17.3-29.3.
CIB 1
CABAN 2 galaktický portál
ETZNAB 3
CAUAC 4
AHAU 5
IMIX 6
IK 7
ALBAL 8 galaktický portál
KAN 9
CHICCHAN 10
CIMI 11
MANIK 12
LAMAT 13
Ve Vlně Cib budou testovány a školeny nižší úrovně, zůstávejte vědomě ve své rovnováze a síle s díky a s vděčností všem kolem vás, kteří brousí diamant do nejvyššího třpytu vašeho lidského Božství. Mnoho Lásky a radosti vám všem. <3
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama