NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 20.2.2015 2 CHUEN kin 171

21. února 2015 v 9:11

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Na rozdíl od všech divokých dovádění dnes Chuen ukazuje svoji velmi seriozní stranu: toto je nejpříznivější denní znamení pro uzavření manželství. Když kráčí Chuen ruku v ruce s Ka (2) - číslem duality a jin jangu, je to mimořádně příznivý den. Pokud plánujete svatbu, výročí, nebo zasnoubení - nastavte je na den Chuen / Ka. Pokud to není možné, budou v pohodě všechny dny Chuen. Pokud ve vašem životě není nikdo takový speciální - dnes je velmi příznivý den požádat, aby do vašeho života vstoupil.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr - říká se - že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a zlaté ruce, ale někdy i velké Ego. V energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Jsem Chuen 2. Dnes vám doporučujeme jít do přírody.
Udělejte si čas na meditaci podle předchozích Mayských Zpráv a vyberte si něco, co je ve vašem Vědomí nevyřešené.
Doporučujeme vám dnes uniknout z každodenní zaneprázdněnosti a vyčistit svoji mysl.
Vyberte problém, nebo zvyk, který chcete změnit.
Vypracujte akční plán a udělejte první krok ke změnám podle vašeho přání.
Postavte se strachu čelem, překonejte výzvy.
Vyberte si každý den jeden strach, dokud nezmizí všechny překážky, které vám brání být laskavým a mírem naplněným člověkem, kterým si už dlouho přejete být.
Buďte vždy vděční za požehnání, která vám přichází do cesty, dokonce i útrapy skrývají požehnání.
Prokazujte Lásku a soucit ostatním, buďte vzorem.
Milujte sami sebe plně, abyste mohli energeticky stoupat na vyšší úrovně Vědomí.
Nyní vás opouštíme s nadějí, že budete mít čas jít do přírody, nebo na místo klidu a budete přemýšlet o změnách, které byste chtěli vidět ve vašem životě. Smějte se a buďte šťastní!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama