NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 18.2.2015 13 MULUC kin 169

18. února 2015 v 21:13

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí

Když jsou hluboké proudy nadšení a záměru, které určují lidskou zkušenost, vedeny s nejvyšší grácií a záměrem, můžete dosáhnout absolutně všechno, co hledáte. Přejímejte dnes měkkou tekoucí vodu a bohatý vyživující oheň Muluc, provázený rozšířeným vnímáním, intuicí a duchovním vhledem Oxlahun (13), který je zmírněn klidným Caban- vládcem této Treceny, aby požehnal cestu vašeho osobního pokroku k harmonii a vnitřnímu míru.

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi, či osudem.

MULUC v yuakatánském jazyku znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyku Quiché znamená MULUC " platbu ", jinými slovy karmický dluh. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, čím jste prošli a uvolnit všechno škodlivé. Přijměte pokorně všechny učební lekce. Odpusťte sobě i lidem, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte emoce, snažte se vědomě zachovat rovnováhu.


***

Jsem Muluc 13. Vítejte na naší dnešní skupině. Jsme ohromeni změnami mnoha z vás; změnami, které jsou výsledkem naší společné spolupráce.

Opět vám připomínáme, že všechno co potřebujete vědět, všechny znalosti a moudrost, máte uvnitř sebe, vždy na dosah ruky. Prosíme dívejte se na nás jako na Pomocníky s laskavým probouzením. Nepovyšujte nás nad sebe, protože všichni jsme si rovni a všichni jsme z jednoho Zdroje.

Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste se zaměřili na jeden jednoduchý úkol - ocenění. Jak budete procházet dnešním dnem, dávejte pozor na vše, co se děje kolem vás a říkejte - děkuji. Jestli vyjadřujete vděčnost slovně, nebo mentálně, není žádný rozdíl. Co je důležité - cítit ve svém srdci vděčnost a vyjádřit i spojení srdcem.

Když se ve vašem životě vyskytnou problémy, které jsou nepříjemné, věnujte jim chvilku pozornosti a projevte vděčnost za tyto zkušenosti - jsou to vaše problémy. Jakmile překonáte pohled, že jsou to překážky, jste na dobré cestě k udržení stabilní vyšší energetické frekvence.


L.Á.S.K.A & V.D.Ě.Č.N.O.S.T jsou partneři, nemohou existovat jeden bez druhého.

Praktikujte dávání, přijímání, vděčnost za vše, co se ve vašem životě vyskytuje a stane se to zvykem. Jděte vpřed a buďte vděční za každý okamžik, každou příležitost, která se před vámi objeví!

13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, znamenalo to, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13 " je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o ČÍSLE OSUDU.

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama