NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 17.2.2015 12 LAMAT kin 168 galaktický portál

17. února 2015 v 8:49

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
V této Treceně bylo všechno o používání inteligence, bystrosti, racionalitě a vhledu. Lamat - konzistence tohoto úsilí nám dnes dovoluje trochu uvolnění a užívat si života. Neboť ne vždy při intenzivním soustředění k nám přichází ty nejlepší nápady, ale spíše v úplné relaxaci, a to znamená - všechno pustit! Všichni o tom mluvíme, ale kdo to vlastně tak skutečně dělá?
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozený nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Zdravím, jsem Lamat 12. Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Dnes bychom rádi hovořili na téma sdílení. Ve vaší společností je skutečně hodně nedorozumění, pokud jde o skutečnou povahu sdílení.
Často si lidé myslí, že sdílí ze srdce, ale vlastně používají své dary k manipulaci druhých.
Poznáte to podle toho, když sdílíte cokoliv s druhými lidmi ze srdce - nemáte žádnou touhu, nebo potřebu říci ostatním, že jste ten, kdo udělal dobrý skutek.
Když dáváte, aniž byste očekávali cokoliv na oplátku, pak sdílíte ze srdce. Mnohokrát se lidé domnívají, že sdílí bez očekávání, ale pak přijde čas, kdy si myslí, že by jim to měl druhý člověk nějak oplatit, nebo vyjádřit nějaký způsob vděčnosti.
Sdílení ze srdce neobsahuje žádné očekávání, oceňování, či potvrzení. Dnes vám doporučujeme cvičit sdílení bez očekávání.
Po celý den říkejte děkuji lidem, kteří dělali věci, které jste ocenili.
Neočekávejte žádný druh poklony na oplátku.
Dělejte laskavé věci pro ostatní, aniž byste očekávali jakýkoliv projev vděčnosti.
Pokud je to možné, dělejte tyto laskavosti, aniž byste o tom komukoliv vyprávěli.
Toto skvělé cvičení praktikujte, dokud se nestane vaší přirozeností.
Udělejte si dnešní den dobrodružnou výsadbou semínek Lásky!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHOTónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama