NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 16.2.2015 11 MANIK kin 167

16. února 2015 v 9:50

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Zaměření je klíčem dne. Buluk (11) je vysoce nabitý silou a ještě zvyšuje sílu Manik, takže to vytváří docela výbušnou kombinaci, což vyžaduje jasný a stabilní směr. Pokud jí využijete správným způsobem, můžete dnes dosáhnout hodně, nebo postoupit na vyšší úroveň a to zejména, pokud máte k řešení osobní problémy. Ujistěte se však, že dnešní intenzitu nevyužijete k tomu, abyste se stali panovační, nebo arogantní k ostatním.
Glyf Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou. Manik jsou jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Jsem Manik 11. Vítejte v našem čase sdílení. Jsme velmi vděční za každou příležitost rozmlouvat s vámi. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska, která je nejvyšší vibrací. Aby bylo možné vystoupat a otevřít se širšímu pohledu, musíte chápat a zvládat pravou podstatu Lásky. Existuje mnoho aspektů Lásky, jako je laskavost , soucit, respekt….…především ale vděčnost. Bez vděčnosti je Láska bezcenná. Láska má obousměrný charakter - dávání a přijímání. Často lidé, kteří nejsou v rovnováze neustále vyjadřují Lásku jen způsobem dávání a službou druhým. V určitém bodu vyhoří, nezachovávají-li si dostatek energie pro své omlazení. Jiní ochotně přijímají požehnání Lásky, ale mají potíže vyjádřit Lásku druhým. Obě strany jsou mimo rovnováhu.
Láska ve své podstatě volně proudí jako jemné vlny celým Vesmírem. Když se dotknete Lásky, máte hřejivý pocit, který je jen těžko popsatelný. Neexistují žádné podmínky - Láska svobodně dává a přijímá. Když někdo pošle láskyplné myšlenky, druhý je obdrží okamžitě. Můžete náhle cítit teplý příval energie a nevíte proč. Je velmi důležité posílat myšlenky Lásky celému lidstvu. I když většina lidí si neuvědomuje co se děje, dostává se jim požehnání v každém případě.
Často pocity Lásky nemohou prolomit bariéry, které si lidé vybudovali kolem sebe. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly odstraněny slepené tmavé energie, které jsou kolem nich nahromaděny. Pochopení negativních myšlenkových forem a strachů je jako sundat pavučinu z okna, aby mohlo proudit světlo.
Jakmile změníte kódy přesvědčení, které způsobují vaše oddělení, výrazně se zvýší schopnost přijímat Lásku. Když je člověk stažen do sebe, aby se zabránilo bolesti a zranění, je to jako když zavřete dveře a nemůžete svobodně přijímat Lásku. V těchto situacích je velmi obtížné udržet si radostné pocity.
Dokud nebudete milovat všechny bytosti, všechny události a sami sebe bez podmínek - nemůžete zvládnout Bezpodmínečnou Lásku.
I když existuje vlákno, které vás spojuje s původním Zdrojem, který je absolutně čistý, zbytek, který je na Zemi, s touto skutečností zápasí. Je zde však stále všudypřítomná touha být milující a laskavý pro toho, kdo se chce stát lepším člověkem. I když to může být obtížné milovat viníky - jsou to vaši největší učitelé. Jakmile se naučíte je milovat, je mnohem snadnější milovat sebe a všechny ostatní.
Navrhujeme vám vybrat si jednoho člověka, kterého je velmi obtížné milovat. Může to být například historická postava Adolf Hitler. Posílejte této osobě pocit Lásky, uvolňujte váš úsudek o jeho chování. Uvědomte si, že tento člověk byl stvořen ze stejného Zdroje jako vy a že jste holografická část oba dva.
Vezměte si dostatek času, který potřebujete na léčení Láskou druhých. Nedoufáte, že by i oni mohli odpustit vám? Přechovávání hněvu, žárlivosti, frustrace, nebo jakékoliv jiné nízkoenergetické emoce vůči druhým, ovlivňuje vaší schopnost být bezpodmínečně milující.
Naučit se milovat druhé bez ohledu na to, co nerozhodnou udělat, je základní podmínkou, kterou musíte zvládnout, abyste plně milovali všechny.
Nemusíte souhlasit s tím, co někdo říká, nebo dělá. Nicméně jim to umožňuje jejich svobodná vůle. Je těžké to zvládnout, když si myslíte, že Bůh je nespravedlivý a trestající. Možná budete muset přehodnotit své kódy přesvědčení.
Myslete dnes na všechny kolem vás. Usmívejte se a pošlete jim velkou dávku Lásky, bez ohledu na to, jakou roli hráli ve vaší historii. Najděte požehnání ve všech událostech. Po celý den odesílejte myšlenky Lásky, ctěte a buďte vděční za vaše tělo a schopnost žít v tuto dobu na Zemi. Praxí se tyto věci stanou zvykem a nahradí se tak kódy přesvědčení rozsudků. Jděte a naplňte celý svůj den požehnáním, Láskou a vděčností.
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI, TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama