NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 14.2.2015 9 CHICCHAN kin 165 galaktický portál

14. února 2015 v 11:28

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Mayové spojovali číslo devět s životem a posvátnými obřady. Spojení Bolon (9) s intenzivními Energiemi Chicchan představuje den velmi příznivý pro vlastní osobní rituály. Žádejte o vitalitu, jasnost, porozumění vaší duši a účelu cesty. Pracujte na vaší spirituální, fyzické a mentální síle tím, že cvičíte, ctíte právo na zdraví, řešíte osobní i mezilidské problémy, vybíráte si štěstí, radost a věnujete čas meditaci a vnitřnímu klidu.
Chicchan je symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí se silnou sexuální energií. Musí se naučit vědomě kontrolovat svůj " vnitřní oheň ". Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.
***
Jsem Chicchan 9. Děkujeme vám za dnešní návštěvu u nás. Dnes bychom se chtěli podělit o postřehy týkající se zázraků. Existovalo mnoho zázraků, ke kterým došlo během věků v důsledku modliteb. Rádi bychom vám nabídli určitý pohled, jak se tyto věci dějí. Věřte, že existuje nepřeberné množství možností a dnes s vámi budeme sdílet některé všeobecné omyly těchto časů.
Když člověk nastaví záměr a zavolá své Vyšší Já, Průvodce, nebo Anděly, je možné začít nastavovat možnosti pro záměr, který se má realizovat. Když se ale houpete sem a tam se svými úmysly, pak se pro nás stává velmi obtížné, aby se věci daly do pohybu. Vášeň a nadšení je velkou motivací, což si získá naši pozornost a je to pro nás zpráva, že záměr myslíte vážně. Lidé mají sklony mít neustále kočovné myšlenky, my ale čteme jen ty, v kterých je nadšení.
Pokud jste uvedli záměr s nadšením, dáme události do pohybu tak, aby se zážitek stal. Například rodině dojdou potraviny a potřebuje peníze na nákup. I když neexistuje žádná oficiální žádost, či modlitba, registrujeme a slyšíme přání otce, díky silné citové potřebě. Nemůžeme zasahovat a poskytovat peníze, pokud k tomu nemáme oprávnění vašeho Vyšší Já. V tomto případě tedy není žádná oficiální žádost, kterou by otec podal. Je rozrušený, neví jak uživit svojí rodinu a jeho myšlenky jsou tímto emocionálně nabité.
Jeho Průvodci mají tedy povolení od Vyššího Já zasáhnout, formulovali plán, který mu zajistí peníze na jídlo. Mohou zařídit jednu, nebo několik možností. Například zajistí, že půjde bohatý člověk a omylem odhodí bankovku v místě, kde je pravděpodobné, že ji otec najde. Možná se zrodí v jeho hlavě nápad, jak si peníze vydělat. Možná, že ho napadne něco prodat, pronajmout.
Velmi často se stává, že tyto příležitosti minete. Možná bankovku někdo najde a odevzdá ji na policii. Možná bankovku někdo viděl první a nechal si ji. Otec může odmítnout pracovní příležitost, nebo je emocionálně připoután k věci, kterou by mohl prodat. Opomíjení příležitostí se stává poměrně často, protože člověk očekává, že obdrží pomoc v nějaké formě a tak si první příležitosti ani nevšimne.
Mnoho lidí se vroucně za něco modlí, ale jejich motlitba není vyslyšena. Existuje pro to mnoho důvodů. Někdy se modlitba týká dalších lidí, což může být v rozporu s jejich nejvyšším dobrem.To je právě ten důvod proč vás žádáme o formulku : …..pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, elegantně…. při každé vaší žádosti.
Jak jsme uvedli výše, mnoho modliteb bylo vyslyšeno, ale nebylo splněno, protože přišly v podobě, kterou jste nerozpoznali. Určitě znáte příběh o muži, který prosil o záchranu před povodní, ale zároveň lpěl na svém domu. Byly mu poslány dva čluny a vrtulník, ale ten člověk se bránil nabídce, protože čekal na Boha, který mu pomůže. Neuvědomil si, že Bůh mu poslal tři záchranné prostředky, jako odpověď na jeho žádost. To je běžný problém, který vzniká, když odpovídáme na vaše žádosti.
Dalším problémem jsou vaše obavy a kódy přesvědčení. Můžete vroucně žádat o pomoc při hledání nové práce. Posíláme vám do cesty mnoho příležitostí, ale odmítáte tyto nabídky z mnoha důvodů: neplatí dost, nedávají žádné zdravotní výhody, je to daleko od domova, nemáte dost schopností, práce je podřadná…..To vše jsou důvody k nepřijetí pozice, ale může se v tom skrývat možnost, jak se přiblížit k práci svých snů. Možná nakonec zjistíte, že předchozí důvody by nebyl až takový problém. Mnozí z vás nevydávají dostatečné úsilí práci si najít, nebo jsou líní, nebo čekají, až jim někdo vše položí do náruče.
Nejhorší pro nás je, když jste " nemastní, neslaní ". Můžete si nastavit záměr, například - chci partnerku. Pak dostanete strach a řeknete svým přátelům: "Jsem rád sám". Chodíte tam a zpět. Pokaždé, když dostanete míč do hry v jednom směru, změníte názor a my můžeme začít znovu. Mnoho Duchovních Pomocníků pomáhá jen s jednoduchými úkoly, protože nechtějí být vašimi Průvodci na plný úvazek!
Pamatujte si, že modlitba bez odpovědi, je často nejlepším řešením. Existuje mnoho lidí, kteří se modlí, aby vyhráli v loterii, ale už jste pozorovali, co se stalo, když vyhráli velkou sumu peněz? Mnoho jich bylo zavražděno, spáchalo sebevraždu, nebo se léčili na deprese. Možná výhra v loterii není ve vašem nejlepším zájmu.
V podstatě všechny modlitby jsou vyslyšeny, ale jsou chvíle, kdy člověk vyjádří touhu po něčem, co není v jeho nejlepším zájmu. V té době se snažíme intuitivně ukázat způsob, že je nejlepší nechat jeho modlitby nevyslyšeny. Často si těchto zpráv ani nevšimnete. Věřte, že zázraky se dějí často jako výsledek spolupráce mezi jednotlivci, ale existuje mnoho složitostí. Máme co do činění se sedmi miliardami lidí a každý má různé požadavky. Mnoho z těchto požadavků je nad rámec parametrů Universálních Zákonů a nemohou být vyslyšeny. Avšak prosby, které směřují k vyšším frekvencím, jsou s největší pravděpodobností vyslyšeny. To, co je nízkofrekvenční, nebude vyslyšeno vzhledem ke zvyšování frekvence Země.
Zde je několik parametrů pro plnění vašich záměrů:
Mějte jasný záměr.Věřte intuici, synchronicitám a svým pocitům. Zeptejte se, zda je vaše žádost pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Odstraňte obavy a kódy přesvědčení, které brání splnění požadavku. Přijměte nezbytná opatření, aby se záměr stal realitou.
Takže to je tak v kostce. Ti z vás, kteří mají jasno, s námi mohou komunikovat. Je naší touhou ukázat vám, jak nejlépe můžete uplatnit své schopnosti a talenty, aby se váš život naplnil úžasem a vzrušením. Loučíme se a doufáme, že budete o našich slovech přemýšlet a objevovat nové způsoby vašich modliteb a uvolníte bloky, které vás drží od všeho, co si přejete.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 


Aktuální články

Reklama