NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 10.2.2015 5 IMIX kin 161

10. února 2015 v 13:14

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Ti, kteří jsou schopni se připojit na druhou stranu k alternativním realitám, jsou buď napřed, nebo mimo svůj čas. Ho (5) vás může zavést do mnoha světů Imix mnohem rychleji, než si myslíte; takže se dostatečně nadechněte, než se ponoříte. Chcete-li přežít takový výlet se zcela neporušenou myslí, vyžaduje to velké množství psychické síly, či stability. Naštěstí máte vyrovnávají základnu Caban - Esenci, která vás dnes uzemňuje, jak budete zkoumat různé dimenze svého života, otázky, či obavy, které máte o budoucnost, kterou si přejete vytvořit.
Imix znamená prvotní mysl, která dřímá pod povrchem Země, je to síla jejího srdce chránící a umožňující život - neutrální, nediferencovaná životní síla - ani dobrá, ani špatná, čistá potenciální síla potřebná pro manifestaci záměru.
Nativní Imix jsou nejblíže prvotnímu Zdroji, musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, žijí ve svém virtuálním světě fantazie. Jsou velmi kreativní a inovativní. Pozor na přílišné snění a letargii. Výzva je - zůstaňte ve své realitě. Dny Imix jsou hluboce spojeny s intuitivním a mystickým vnímáním světa, kde se tvoří autentické sny a vize. Imix je prvotní oceán - buďte dnes v blízkosti vody.
***
Zdravíme vás, děkujeme, že jste dnes opět s námi. Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste se šli ven bavit. Pokud je to možné, jděte na procházku a dávejte pozor na vše, co vidíte kolem sebe. Pokud žijete ve městě a nemůžete se dostat na venkov, sedněte si ven před dveře, nejlépe na zem a poslouchejte zvuky přírody.
Nechte Láskou Zdroje naplnit celou vaší Bytost, jak se budete vyhřívat v nádheře své Podstaty.
Dýchejte ve třech cyklech: Na první nádech vnímejte, jak k vám přichází pocit míru, výdech : pošlete mír zpět celému Stvoření.
Druhý nádech: vdechujte čistou Lásku Zdroje a vnímejte, jak je každá buňka v těle naplněna Láskou. Při výdechu pošlete všechnu Lásku zpět do Zdroje.
Třetí nádech : nadechujte vděčnost Zdroje a všech Bytostí. Vydechujte vděčnost zpět ke Zdroji a všem Bytostem.
Tento cyklus třech nádechů a výdechů používejte kdykoliv budete moci. Vnímejte uvolnění těla, mysli i duše, jak přijímáte a odesíláte mír, Lásku a vděčnost.
Dýchejte tímto způsobem tak často, jak možné to bude. Pozorujte při tom, jak jste uvolnění.
Maličkosti budou méně nepříjemné. Otázky se budou snadněji řešit. Ve vztazích budete mít milující pocity. Dokonce i ty věci, které jsou obtížné, budou mnohem méně stresující.
Toto jednoduché cvičení je skvělý způsob jak se uvolnit, kdykoliv se ocitněte mimo svůj Střed. Postupujte vpřed a nadechujte elixír života!
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama