NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 1.2.2015 9 EB galaktický portál

1. února 2015 v 10:32

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Bez ohledu na rasu, náboženství, nebo národnost, máme všichni silný vrozený instinkt zaznamenat zahájení důležitých životních cest - narození, narozenin, promocí, svateb, výročí, setby, sklizně atd. Dnes Eb a Bolon ( 9 ) spojují na těchto cestách své ruce v manželství energiemi deště požehnání a posvátných přání podle toho, co budete oslavovat.
Eb je duchovní cesta, po které musíme cestovat všichni, proto je nazývána Mayi Cesta Života, neboli Qi, Chi, prána, esence života. Je to životní síla, která řídí Vědomí celého Stvoření.Výzva pro dnešní den: nenechte se užírat vnitřními pocity, ale hovořte o nich. Dny dobré pro počátek podnikání, nebo cestování. Pro nativní Eb je duchovní cesta přirozená.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi.
***
Jsem Eb 9. Vítejte v čase našeho sdílení. Rádi bychom vám poděkovali, že jste se k nám dnes připojili, za vzájemnou pomoc při překonávání nižších energií a pozvedání do prostoru vysoké Lásky. Tím jak pomáháme my vám, také pomáháte vy nám s procesem Vzestupu.
Dnes bychom rádi pokračovali na téma Láska. Bezpodmínečná Láska je aktuálně módní slovo. Co znamená jeho čistá podstata? Bezpodmínečná - znamená bez podmínek, bez souzení, ve svém základním slova smyslu - není žádný důvod k obavám. Všechny podmínky jsou akceptovatelné, nejsou k dispozici žádné parametry. Neexistuje žádný rozsudek nad hodnotami. Vše je dovoleno.
Kolik s vás se dívá na každého člověka, místo, událost a činy s prohlášením, že je bezpodmínečně milujete? Kolik z vás bezpodmínečně miluje sebe sama? Dovolujeme si říci, že je vás velmi málo. Dosáhnout bezpodmínečné Lásky v této sféře je velmi těžké, ale je to možné.
Pokud jste připraveni začít s procesem prožívání bezpodmínečné Lásky k sobě i všem ostatním, máme pár rad, o které bychom se s vámi chtěli podělit:
1.Říkejte sami sobě často, že jste perfektní a čistí.
2. Zastavte všechny myšlenky, jakmile začnete odsuzovat sami sebe; vyberte si místo toho představu, jak měníte své budoucí chování a napravujete své minulé chování.
3. Vyjděte ven z vaší ulity a mějte odvahu jíst, mluvit, oblékat se, chodit, hrát si, odpočívat, tančit a zpívat i chovat se v souladu s Pravdou, kterou hlásáte.
4.Buďte laskaví k sobě i všem ostatním.
5. Usmívejte se na všechny a na všechno. Je těžké udržet si negativní myšlenky, když se usmívá vaše tvář i srdce.
6. Pokud zjistíte, že soudíte, okamžitě změňte myšlení.
7. Dbejte na to, aby každý čin, který děláte vycházel z pocitu Lásky nikoliv z povinnosti.
8.Vybírejte si pečlivě, jak budete trávit čas. Dokonce i sledováním násilných filmů se do tohoto prostoru dostanete, takže vytváříte možnost scénáře, který se může opakovat na Zemi.
9. Mluvte s ostatními o opačných názorech, dokud nebudete schopni přijímat jejich názory.
10. Vezměte v úvahu různé kultury a náboženské instituce a přijměte ty zvyky, které jsou pro vás srozumitelné.
Doporučujeme vám, abyste o těchto slovech přemýšleli a integrovali ty, s kterými souzníte. Praktikujte je, dokud se nestanou vaší druhou přirozeností, aby vám bylo dobře na cestě k bezpodmínečné Lásce.
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ VZORCE, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 


Aktuální články

Reklama