NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TRECENA OC

19. února 2015 v 8:16

VLNA OC - NEJLEPŠÍ ČAS UZDRAVIT PARTNERSTVÍ A ZAŽÍT LÁSKU
Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné Energie - i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Hřeben v této Vlně - 6 MEN, 7 CIB, 8 CABAN
***
Jak vstupujeme do této Treceny, je čas myslet na naší početnou rodinu. Není to jen naše biologická rodina, ale také naše lidská rodina na Zemi. Všichni lidé, se kterými přicházíme do kontaktu doma, v práci, v našem společenském, či komunitním životě.
Jaký je váš vztah s těmito jedinci?
Jsou vaše vztahy naplňující, podporující a milující, pohánějící vás a všechny ostatní dopředu a nahoru, nebo vás udržují v přístavu hněvu, nenávisti, zášti, nejistotě a strachu? Pamatujte, že vždy máte na výběr - a pokud zůstáváte ve vztahu z pocitu strachu, potřeby, nebo prostě " není nikdo lepší " - zamyslete se znovu.
Spolupráce jednoduše znamená žít pozitivní vztah. A to znamená - začít u sebe. Vaše schopnost spolupracovat se odráží ve všech vašich současných vztazích, v tom, kde se ve svém životě nacházíte i ve vašich názorech a postojích. A bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíte si vždy můžete vybrat, zda se chcete pohybovat dopředu, nebo dozadu.
Proč?
Protože přirozeně přitahujete, nebo odpuzujete určité druhy energií na základě své vlastní Evoluce. Jste v depresi, ale něco uvnitř vás chce být šťastné, jenže vy upřednostňujete být dole. Pokud jste psychicky silní a bez toxických emocí, nebude pro vás prostě možné koexistovat, nebo spolupracovat s lidmi, kteří vás stahují dolů. Energie se jednoduše vyrovnávají podle vašeho charakteru. Ve Vesmíru neexistuje žádný rozsudek - jen rovnováha. Vyžaduje emoční zralost, vnitřní klid a integraci silnějších a zdravějších vlastností, co dělá člověka člověkem věrným, poctivým, čestným a laskavým.
To je dnešní výzva Oc. Takže vyrovnejte jazýček na váhách ve svůj prospěch. Buďte týmovým hráčem - jako první sami se sebou, což bude přirozeně proudit k lidem ve vašem životě. Spolupráce je obvykle chápána jako propojený vztah s jedním, nebo více lidmi, kde všechny strany vzájemně úzce spolupracují na pozitivním záměru, nebo cíli. Ale to nemusí znamenat jen práci, kariéru, nebo konkrétní cíl.
***
Glyf OC představuje tvář psa, v mayské mytologii PES nese pochodeň a vede lidi na jejich cestě temným Podsvětím a symbolizuje Vedení, Loajalitu, Doprovod, Důslednost a Odhodlání. Pro Yukatánské Maye název tohoto znamení znamená doslova dveře, Portál, nebo Bránu - symbolizuje cestu, kterou musíme projít všichni z jednoho světa do druhého - ne jen smrtí, ale také vnitřní transformací a vlastním znovuzrozením. OC je Strážcem fyzikálních a duchovních Zákonů - tzn. znamení pozemských, Universálních Zákonů a pravomoci, symbolizuje věrnost, pořádek, přesnost, řád, které jsou reprezentovány vesmírnými autoritami na Zemi - ať už v podobě lidí, nebo míst.
Starověcí Mayové byli vedeni zákony nazývanými Přírodní Zákony, které vládly jejich světu. Tyto zákony byly účelné, založené na harmonii. Takže v den OC opravovali chyby a odhalovali pravdu za účelem dosažení rovnováhy v hmotném i spirituálním smyslu, aby tak mohli dosáhnout Mír. Zdá se, že další signál, či ukazatel, který lidstvo potřebuje, je opět rezonovat s těmito přírodními zákony a dosáhnout mírové existence na planetě Zemi.
OC má schopnost proplout závojem, otevřenými branami a sílu odstranit negativní energii jednoduše silou myšlenky.
OSOBNÍ REZONANCE S VLNOU
Díky vhledu do struktury a vztahu 13 dnů Vlny okamžitě zjistíte, z jakých úrovní Bytí k vám přijdou informace. Vaše osobní postřehy, pocity - to všechno, co se celkem " náhodně " objeví na cestě během 13 dnů, bude spojeno s vaším osobním vzorcem osudu. Vaše osobní vlákno je vetkáno do celkového programu ČASU a pokud vám Mayský kalendář vyjasnil kód vaší osobní identity, vaše vlákno najde všechny roztřepené konce, aby je mohlo spojit v jeden celek. Jedním z těchto konců jste vy a váš osobní život. Na jiných koncích najdete odkaz vašich předchozích inkarnací. Je to váš vzor a jednoznačně vzor celé planety. Pokud byste je nyní nespojili, Země by byla chudší o vaší jedinečnou velikost.
Vzhledem k tomu, že Vlna PSA zůstává v určité rezonanci s tělem emocionálním, snadno uvidíte, že je u lidí nejvíce v nerovnováze. U většiny z vás je nedostatečně vyvinuté, proto se není čemu divit, pokud Energie PSA zjistí jakési bouřlivé, nebo vznětlivé energie a vynese je na povrch Vědomí.
Podívejte se na sebe pozorně a odkryjte, co vře ve vašem Středu. Přemýšlejte, co vás nejvíce vyvádí z rovnováhy, co vám nedá pokoj a budí vás ze snu. Tělo emocionální - váš největší poklad - kreslí vaší pozemskou identitu. Tato Vlna je jako laser do oblastí vašeho jednání ve sféře uzdravení.
Dvě pozice ve Vlně Psa - Poutník a Bojovník - jsou galaktickými portály. Není nic neobvyklého, že tyto dva dny se ukazují jako nejsilnější a nejvýznamnější. Zaregistrujete je jako dva krajní směry:
VYSOKOU VNÍMAVOST - v případě vnitřní harmonie
nebo
CELKOVÝ KOLAPS - v případě disharmonie
Orel - MEN- umožňuje spatřit větší perspektivu transformace i rekalibraci, která probíhá u planety i lidí. Když osvítíme naši cestu, můžeme si být jisti, že nejsme sami a nemáme se čeho bát.
BEN 4 - vyjasní vzrůstající nezávislost vašeho JÁ - odrážející se a zúročující ve spokojeném průběhu vašeho života, nebo naopak tvrdě ukáže propad do starých omezení, omylů a všech možných druhů závislostí.
CIB 7 vás zalije skutečným proudem energie plynoucí jednoduše ze Zdroje, odhalí zvláštní roli ve sféře mimosmyslového vnímání. V tento den se mohou objevit buď zvýšené obavy a neopodstatněný strach, zvýšené nároky na partnera, nebo naopak - můžete zažít pocit nepopsatelné úlevy, vnitřní nezávislosti, duchovní vazbu s životním partnerem, jakož i pocity sjednocení s inteligencí vašeho Vyššího JÁ. Teprve na této úrovni Vědomí se objeví celkově stabilizovaný pocit života BEZ STRACHU.
***
Aktuálně: Trecenium Oc nese další formuli transkripce Božské DNA - takže - nastavte VOLUME Lásky na MAX, abyste byli zarovnáni s nabírající intenzitou a dynamikou procesu Vzestupu.
Oc je jako galaktický antivir, který bude čistit, odstraňovat, eliminovat a mazat infikované soubory osobních kódů přesvědčení v oblasti emocí, vztahů s možností rozpomenout se KDO JSTE, jakou hru jste se rozhodli na Zemi hrát. Pro mnoho z vás bude odstraněno mnoho Závojů s plným uvědoměním si své síly, kterou máte v této inkarnaci najít.
Pokud plně nechápete sebe, nevíte, kdo jste - je těžké pochopit a rozumět partnerovi, dětem, lidem…. Na udržování dysfunkčních vztahů potřebujete obrovské množství energie. Dříve, či později bude třeba všechny vztahy zarovnat s frekvencí bezpodmínečné Lásky, takže není důvod to odkládat.
Není nic, co by vám mohlo zabránit být šťastným Stvořitelem vlastního života v této nejúžasnější době, kdy vytváříme nové galaktické dědictví.
Pro mnoho z nás byla velká výzva opustit slávu, vlastní moc a sestoupit do propasti planety, která je v dezolátním stavu, s vlastním rozhodnutím dovést Domů všechny, kteří se ztráceli věky; všechny, kteří ztráceli cestu zpět ke Stvořiteli, s cílem ovlivnit potenciál všech na Zemi.
Takže otočte klíčem a otevřete své srdce dokořán pro sebe, své děti, partnery, rodinu, přátele…Přeji vám komfortní cestování na vlnách Oc. Mnoho milující Lásky vám všem.
Přehled Vlny 19.2 - 3.3.
OC 1
CHUEN 2
EB 3
BEN 4 galaktický portál
IX 5
MEN 6
CIB 7 galaktický portál
CABAN 8
ETZNAB 9
CAUAC 10
AHAU 11
IMIX 12
IK 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama