NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Trecena Caban

6. února 2015 v 13:33

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
CABAN 1 - ZEMĚ / POHYB - INSPIRACE, INTELIGENTNÍ MYŠLENKY, JEDNÁNÍ A NÁVYKY, SYNCHRONIZACE NAŠEHO SRDCE S POZEMSKÝMI RYTMY
Tématem této periody je porozumění a pochopení, jak příroda a její fáze mohou být uspořádány na makro/ globální úrovni, aby Země byla sama vyvážená.
Caban je jako náš společný srdeční tep. Z další symboliky, která je spojena se Znameními je jasné, že má Caban, hodně co do činění s planetou, jako živým vyvíjejícím se organismem s vlastním srdcem. Zemské srdce je starověké, hluboké. Co je také zvláštní na Caban, že bez ohledu na to, kde se na Zemi nacházíme - nad atmosférou, nebo hluboko pod vodou, v centru města, nebo na pobřeží - jsme neustále spojeni s touto všeobjímající hlubokou frekvencí.
S Caban, jako základní energií nastává v Tzolkinu změna a vyrovnávání našeho srdečního rytmu s rytmem Země. Caban představuje pohyb uvnitř i na povrchu Země, což přinese s sebou mnoho zemětřesení a u člověka silné proudění krve do srdce a Chi - životní energie, která se projevuje v lidském těle jako teyolia - substance duše obsažená v centru srdce, když jste vtělení na Zemi.
Země se bude vyvažovat přibližně týden - od 8. dne Trecenia Caban do 1. dne Trecenia Oc.
Co nám to vše říká?
Během příštích 13 dnů budete potřebovat velké množství osobní a mentální svobody, abyste měli dostatečný prostor pro vás, vaši duši, vaše srdce a vaši mysl. Zrušte svůj diář a požádejte o více volného času pro sebe i svoji rodinu.
Je čas využívat své intelektuální schopnosti a vnímání, použít vše racionální, čili energii levé mozkové hemisféry pro osobní růst, nebo vedení druhých, pokud je to vaše poslání. Ale stejně jako u všeho v dualitě nemůže jedna strana fungovat bez druhé, tzn. jako vždy je třeba hledat rovnováhu, i když se můžete soustředit pouze na jednu stranu.
Uspořádejte svojí ložnici, kancelář, nebo místo ke čtení a věnujte se tomu v době, nebo den, který je pro vás přirozený - jen a jen pro vás - může to být za svítání, dopoledne, odpoledne, večer, o půlnoci. Jen vy znáte své přirozené vnitřní rytmy. Respektuje své cirkadiánní rytmy.
Co je tedy to, na čem záleží?
Budoucnost leží ve vašich rukou. Je to pouze vaše rozhodnutí, co v současné době určuje vaši budoucnost. ŽIJTE KAŽDÝM OKAMŽIKEM PŘÍTOMNOSTÍ. Nepřemýšlejte ani o budoucnosti, ani o minulosti - jsou již obsaženy v tom jednom věčně plujícím přítomném okamžiku. Věřte své inteligenci. Věřte svým instinktům. Ujišťujte se 24/7, že jste v rovnováze, svobodě, pravdě a čistotě Bytí.
REZONANCE NA OSOBNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVNI
Vlna ZEMĚ vám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváte. Ve Vlně Země byste měli přijmout postoj pozorovatele. Věnujte pozornost tomu, jak vnímáte Rezonanci s pozemským Programem. Dovolte projít všem dnům bez zvláštního očekávání a strachu.
Na konci Vlny - DVANÁCTÝ den - až vstoupíte do Energie LAMAT 12, se podívejte zpět na celou Vlnu - na její vstup a výstup a zamyslete se, jak jste cestovali tímto časovým úsekem. Zkuste přistupovat k celé Vlně bez hodnocení, i když zatím nevidíte osobní vztah v sérii minulých událostí. Podívejte se na dvě, nebo tři Znamení specificky vás spojující s Vlnou Země. Podívejte se na ně pečlivě a zjistíte, které z jejich Energií pocítíte na vlastní kůži. To, co zažijete, co se bude dít ve vašem životě, co přitáhne vaší pozornost, bude přesně to, co vám chtěla daná Energie sdělit. Nejdůležitější je, abyste nic nesoudili, nehodnotili. Každé cizí, nebo vlastní hodnocení by zatemnilo velmi subtilní cestu, jak se STÁT VĚDOMÝM.
Vlna ZEMĚ zahajující program iniciovaný 3. ČASOVÝM ZÁMKEM, umožňuje start ke zralosti uvnitř 4. ZÁMKU ČASU. Vlastně zde dozrává vámi vypěstované ovoce, které teď musíte posbírat. Bylo by velmi užitečné podívat se na osobní poklady nahromaděné během minulých 52 dnů ( počínající Vlnou HADA).
Dvě Pozice s galaktickými portály (165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: HAD 9 (165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude také patrně aktivována Energie Kundalini ( kosmická energie Tvoření ). V tento den bude také testována vaše vitalita - Slunce vašeho Středu.
LAMAT 12 ( 168 ) operuje silnou mocí osvícení dne i celé Vlny. V jejím Světle - na příkaz Zdroje - budou vyhledávány Nové lidské bytosti , které se naučily žít v harmonii, a jejichž vibrace je zcela stabilní, a které mohou pomoci slabším udělat rozhodující krok vpřed. ZEMĚ testuje každé individuální Vědomí okem planetární zralosti. Tímto způsobem se můžete podívat na splnění vašich vybraných úkolů a na úroveň vaší zralosti s ohledem na globální program. ZEMĚ zobrazí Božský Program, kterému vy dáváte fyzickou podobu.
Přehled Vlny od 6.2. - 18.2.
CABAN 1
ETZNAB 2
CAUAC 3
AHAU 4
IMIX 5
IK 6
AKBAL 7
KAN 8
CHICCHAN 9 galaktický portál
CIMI 10
MANIK 11
LAMAT 12 galaktický portál
MULUC 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama