NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Padání Závojů, energetická stabilizace

9. února 2015 v 12:21

Trecena Caban je první Trecena mimo tři předchozí intenzivní uinaly 6,7 a 8, ve kterých jsou konsekutivní portály, nebo silné základní dny. Trecena Caban začala v závěrečných kapitolách 8. uinalu, z nichž většina se odehrává v 9. uinalu a spolu s následující Vlnou Oc můžeme zažít stabilizaci a energetické pozvednutí.
Kvantum elektromagnetické energie doslova vytahuje lidstvo z inertnosti, starých zvyků, sjednocuje, sbližuje, spojuje, slučuje na osobní i globální úrovni. Nejbližší okolí vám může stále předkládat svoji starou víru, která není zarovnána s Pravdou. Trojdimenzionální rovina je postavena na pravidlech fragmentace - rozdělování a oddělování, v jejímž systému základních parametrů neexistuje ekvivalent Jednoty.
Osobní přesvědčení a vysoká frekvenční úroveň mění VĚŘÍM na VÍM. Čím vyšší je osobní frekvenční vibrace, tím více a rychleji přichází podpora na cestě. Komfortní cesta zahrnuje každodenní pobyt v přírodě s absorpcí fotonů, které uzdravují a vyživují.
Zrychlující rozpad a rozklad nejspodnějších frekvenčních úrovní akceleruje nenávratně - staré musí udělat místo novému. Závoje rychle padají, otevírá se cesta pro všechno, co se nemohlo na nízkých úrovních manifestovat, včetně vrozených schopností telepatické komunikace.
Vědomí se přirozeným způsobem přetransformovává. Můžete vnímat pocit vnitřní reorganizace a nového " pospojování drátků ". Vyšší centra mozku a žlázy citlivé na světlo - šišinka a hypofýza se aktivují, protože absorbují mnohem více Světla. To povzbuzuje samozřejmě paměť duše a rozšiřuje pojetí o nové realitě. Díky rozšířenému Vědomí se očišťují nervové struktury, buňky a záznamy v DNA - vše se subtilně slaďuje do takové míry, že budete schopni vytvořit přijímací stanici pro aktivaci kosmického Vědomí.
Vysoký kmitočet je alchymistickou transmutací - obyčejné se mění na zlato. Roh hojnosti počínající v bohatství Jednoty Bytí nabízí stékající dary z kalicha spirálně vibrující Galaxie. Otevřete se a přijměte všechno, co vám energie vlévají do těla. Jste 24/7 povzbuzováni k posílení a očištění fyzické nádoby, aby byla připravena pro přijímání energií vyššího Ducha, tomu přirozeně předchází a je nutná korekce energetického systému, aby mohlo přijít oživení a subtilní posun.
Pronikání vyšších frekvencí a současně využití znamená nové naprogramování biopočítače a zaktivování skrytých čipů - tj. nepoužívaných částí mozku. Je to proces aktivování Světelného těla, které vás tvoří díky expanzi Vesmírného světla uvnitř každé buňky. Jakmile ve fyzickém těle plně realizujete přání vašeho Světelného těla a pospojujete všechny body v těle, překročíte elektromagnetické moře, které nazýváme Universum.
2014 - 2015 probíhá v šestiměsíčních intervalech na obloze TETRAD - čtyři úplná Zatmění Měsíce.
15.4.2014
8.10.2014
4.4.2015
28.9.2015
Blood Moon - krvavý, nebo červený Měsíc. Tuto čtveřici berme jako výherní kombinaci pomáhající lidstvu v návratu k Pravdě. Silný tlak na všechny oblasti na globální i individuální úrovni je mnohem intenzivnější. Astronomické vlivy, včetně očekávané a oslavované Jarní Rovnodennosti, která je doširoka otevřenou náručí Lásky Zdroje, pomáhají lidstvu s kroky do vyšší dimenzionální reality.
Je to vylaďování na biocentrický způsob myšlení, kdy mysl začíná naslouchat duši. Mysl v koherenci s duší vytváří osobní originalitu a tím jasný úspěch. Každý přišel na Zemi s unikátním talentem, není to doba napodobování a kopírování.
FAQ : Děti - vzdělávání, výchova? Všechny děti mají neporušenou paměť, vysoké chápání Míru, Jednoty a Lásky. Pomáhají udržovat a zvyšovat frekvenční úrovně Země, lidstva, nesou uvnitř sebe vizi Nové Země. Nejsou zatížené karmickými konsekvencemi. Jsou to vysoce vědomé Bytosti s otevřenými vrozenými schopnostmi - telepatie, komunikace s Průvodci, královstvím elementálů, mají aktivované jasnocity, schopnost předvídat budoucí události, s pamětí na domovskou planetu, včetně informací jak funguje Universum, často mají přehled o dimenzionálním posunu. Víceméně jim klasický školský systém nevyhovuje. Jsou plně vyladěné na svoji duši, jejíž potřebou, záměrem a touhou je rozvíjet se na mnohem vyšších úrovních vyjádření Lásky ( přírodní, kvantové, vesmírné zákony, mimosmyslové vnímání, hry, umění, tanec, pohyb atd.)
Nechápou a často odmítají omezující systém vzdělávání a klasický školský řád, což je přirozené, protože je to příští generace Země pětidimenzionální roviny, nikoliv trojdimenzionální. Jsou to malé velké Bytosti, které jednoduše samy VÍ, CO JE PRO NĚ NEJLEPŠÍ. Touží a potřebují žít v láskyplných vztazích, jsou nekompromisním zrcadlem jakékoliv disonance nejbližších, harmonizuje je strava, která prošla přírodním přirozeným biochemickým procesem, potřebují být vyladěné na svůj individuální biorytmus atd.
Nový způsob edukace jim může poskytnout ten, kdo je na vysoké úrovni chápání Lásky a porozumění jako ony, potřebují vnímat láskyplnou náruč, všeobjímající harmonii a mít prostor pro vyjádření sebe sama, svou nekonečnou tvořivost, vnitřní talenty a moudrost. Je to plná akceptace osobnosti, rovnocenná komunikace, stejná práva, co očekávají od všech, včetně pedagogů a rodičů.
Návrh a realizace vzdělávání může přijít od vás - rodičů těchto dětí, pokud vnímáte, že to je, nebo by mohlo být vaše poslání, protože máte pochopení a zkušenosti s těmito dušemi s vysokým stupněm moudrosti, které přichází na Zemi, aby byly šťastné.
Osobní cesta: v lednu jsem byla vyvázána z intenzivní každodenní práce. Od Brány 12/12/12 probíhala stavba základů frekvenční konstrukce Nové Země, ukončuji práci na úrovni workshopů, dostávám mnoho osobního prostoru pro rejuvenaci a odpočinek. Některé dny závěrečných kapitol Vzestupu budou náročné pro fyzické tělo, které je kotvou frekvenčních vln pro planetu. Mým záměrem v dalším období je pokračovat s konzultacemi a pomocí na osobní úrovni přes Vědomí Mayského kalendáře, který otevírá, ukazuje směr cesty a potenciál darů, s kterými každý do této inkarnace vstoupil.
Lidská rasa je jedna rodina spojující se v bouřlivých časech.
Velká úcta vám všem, kteří se podílíte na hladkém a elegantním posunu lidstva v tomto náročném a unikátním procesu. Je pro mě pocta asistovat v tomto procesu skrze vlastní cestu. Jste hluboko v mém srdci. Děkuji, že JSTE! Mnoho milující Lásky vám všem.

***
Je mi ctí, že mohu sdílet nádherný obraz mandaly - aktuální kód - dar pro vás a Matku Zemi od autora Martina Zezuly:
374. Nová Zem pod nohami, otvára náruč pre všetkých.
Je to mandala vytvorená na časové obdobie od zimného slnovratu 2014 do jarnej rovnodennosti 2015. Vytvára energeticky podporu pre každého, otvára jasný vhľad do vecí a umožňuje vidieť pravdu, taká aká je. Dodáva silu a podporuje každého, aby úspešne zvládol všetky výzvy a skúšky a zotrval v svojom srdci, pod vedením duše. Jasné a pevné základy vo všetkom, čo je.
Alexandra Zezulová & Martin Zezula . www.zezula-art.sk Copyright text / obraz.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
 


Aktuální články

Reklama