NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Vznik blokád v čakrách

26. ledna 2015 v 21:02 |  Vznik blokád v čakrách

Svojí vlastní přirozeností jsme tatáž síla, která se projevuje v nekonečně rozmanitých vibracích a zákonitostech, barvách a formách, vůních a zvucích celého stvoření. Nejsme od ničeho odděleni. Nejvnitřnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutním, věčným, všudypřítomným Bytím, nazývaným nejčastěji Bůh, které vytvořilo všechny oblasti našich relativních existencí a zcela je proniká. Toto čisté neohraničené Bytí je svojí povahou blažeností.

Jakmile se tichý, v sobě samém spočívající oceán božského bytí pozvedne a rozvlní, začíná tanec tvoření, jehož jsme také mi vyjádřením , a kterého se můžeme - prostřednictvím našich vibračních polí i našeho fyzického těla - na všech rovinách bytí zúčastnit.

Vědomí jednoty s ním jsme však ztratili v tom okamžiku, , když jsme se začali orientovat pouze na ty informace, které k nám přicházejí fyzickými smysly a racionálním rozumem, a zapomněli jsme na náš původ a naši božskou podstatu. Vzniklo tak zdánlivé oddělení a přineslo sebou reálnou zkušenost strachu. Ztratili jsme pocit vnitřního naplnění a bezpečí v životě a začali ho hledat ve vnějším světě. Zde je ale naše touha po dokonalé naplněnosti stále znovu zklamávána. Zapomněli jsme, že nikdy nemůžeme zcela zaniknout, neboť smrt znamená jenom změnu vnější formy.

Strach znamená vždy stažení, kontrakci a tím křeč nebo blokádu, která ještě zesiluje pocit odloučenosti a strach dále umocňuje. Dostat se z tohoto bludného kruhu a znovu získat ztracenou jednotu je zřejmým cílem téměř všech východních i západních duchovních cest.

Čakry jsou těmi rozvodnými místy systému energií člověka, kde se strachem podmíněné blokády tvoří především. Další blokády nalezneme také podél kanálu nádí. Stanou-li se tyto kontrakce permanentními, způsobují, že životní energie nemůže již volně proudit a zásobovat naše tělo a všechna vibrační pole vším tím, co potřebují, aby mohla znovu zrcadlit a udržovat vědomí jednot. Když nás pocit odloučenosti, opuštěnosti, , vnitřní prázdnoty a strachu ze smrti přiměje k tomu, že začneme hledat ve vnějším světě to, co můžeme nalézt jen v nejvnitřnější podstatě našeho bytí, stáváme se pak závislí na lásce a uznání jiných lidí, , na smyslových požitcích, na úspěchu a materiálních statcích. Místo aby nás tyto věci obohacovaly, stávají se nutnostmi, se kterými se pokoušíme zaplnit naši prázdnotu. A když je ztratíme, , stojíme náhle před naprostým NIC a tichý pocit strachu, který nás lidi téměř všechny provází, opět vyvstane. A přirozeně , že jsou to ti ostatní, kteří nám berou to, co přece tak zjevně potřebujeme pro naše naplnění a spokojenost.
Zapomínáme, že máme všichni společný původ v božském Bytí a že jsme na této rovině všichni navzájem spojeni. Místo abychom k ostatním pociťovali lásku, začínáme je považovat za konkurenty, nebo dokonce za nepřítele. Nakonec se domníváme, že se musíme chránit, a že jisté lidi, situace nebo informace k sobě nesmíme vpustit. Zatahujeme naše přijímací "antény", abychom se nesetkali s výzvou a způsobujeme si tím jen další kontrakce a blokády našich čaker.

Potřeba uznání lidmi nebo skupinou, ke které se cítíme patřit, je však tak silná, že jsme schopni podřídit náš život do značné míry představám okolí nebo všeobecně platným společenským pravidlům a naše spontánní pocity držet na uzdě, pokud překračují rámec očekávání nebo konvence. To je možné jen tak, že "přivřeme" naše čakry do takové míry , že se přes tento "filtr" nedostanou vůbec žádné předem nezkontrolované emoce. Tím dochází u dotyčné čakry k "zácpě" energie. Protože energie nemůže být vyzařována ve své původní podobě, deformuje se, proráží bariéru a vybíjí se nepřiměřeným způsobem formou silné, často negativní emoce, nebo přehnanou aktivitou.
Toto jednání odpovídá rekci typu jang. Protože se ale energie takto "vybije", může přijít nová energie (má kam, zácpa se uvolnila), protožejejí používání pokračuje dál stejně nepřiměřeným způsobem.

Je-li reakce na zablokování čakry typu jin, projevuje se to téměř úplným zastavením toku energie,protože vzhledem k nashromážděné energie není místo, kam by další energie mohla proudit. Následkem je nedostatečné zásobování životní silou a oslabená funkce dotyčné čakry. Individuální reakce se mohou v mnohém lišit, neboť jsou závislé na prožitcích, které blokády přivodily a jsou uloženyv emočním a v menšímíře také v mentálním vibračním poli.

Tyto nasbírané zkušenosti nás s fyzickou smrtí neopouštějí. bereme si se sebou z jedné inkarnace do druhé, než je během našeho vývoje plně zpracujeme. Určují velkou měrou okolnosti, ve kterých jsme znovu zrození a zážitky, které v novém životě díky vyzařování našeho emočního vibračního pole nevědomky přitahujeme.

Přesto máme v každém životě možnost zrušit velmi rychle už v dětství naše staré emoční struktury. U zdravého novorozeněte je celý systém energií ještě dokonale průchodný a otevřený. To znamená, že v principu každá nově zrozená duše dostává také novou šanci na naplněný život. Znamená to však také,že je otevřená všem frekvencím a zkušenostem, a tím i každému druhu ovlivňování. Nově narozené dítě nemůže ještě svůj život vědomě spoluvytvářet an hodnotit své zážitky. Tak je zcela závislé na péči a přání svých rodičů. Tady se nalézá velká šance pro rodiče, která je také velkým úkolem.

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu www.svetelneterapie.blog.cz
 


Aktuální články

Reklama