NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 8.1.2015 11 LAMAT kin 128

8. ledna 2015 v 11:41

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
V dnešních Energiích je obrovská síla, kterou budete muset využít, než vás převálcuje. Jelikož Buluk ( 11 ) je neutrální číslo, působí jeho energie na hojnost, růst a sílu Lamat, což přináší výsledek, či efekt, po kterém můžete, ale nemusíte toužit. Je to stejné, jako velká přívalová voda, nebo povodně: voda může přinést další rok bohatých sklizní, nebo způsobit destrukci celé zemi. Díky Bohu má Lamat tendenci být velmi pozitivní, ale jen tak dlouho, dokud jste si toho vědomi a věříte tomu, co žádáte, nebo co děláte. Měli byste očekávat dosažení v mnohem větším měřítku, nebo úrovni, než je obvyklé.
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Jsem Lamat 11. Děkujeme za spojení u dalšího dialogu, který se týká vašeho Vzestupu. Je nám potešením, že jsme schopni pomoci vám více pochopit roli, kterou v současné době na Zemi hrajete.Věřte, že uvnitř sebe máte moc rozumět všemu. Máte právo zvolit si našim slovům naslouchat, nebo je ignorovat. Neexistuje žádný rozsudek nad tím, co uděláte, protože všechny volby vedou ke Zdroji.
Dnes bychom si chtěl povídat o penězích a vztahu k nim. Někteří lidé se kloní k názoru, že peníze jsou kořenem všeho zla. Někteří jdou dál a tvrdí, že kořenem všeho zla na Zemi je láska k penězům. Když se budete snažit pochopit základy těchto informací zjistíte, že oba názory jsou daleko od pravdy. Záměrem Vesmíru je, aby každá duše milovala všechny věci takové jaké jsou, takže milovat peníze není nic špatného.
Nicméně pokud používáte peníze, abyste získali kontrolu nad druhými, není dobrá věc. Trávit mnoho času zaměřením na vydělávání peněz, než péčí o své vlastní potřeby a potřeby nejbližších, může ve vašem životě vytvářet silnou nerovnováhu. Používat peníze pro náklonnost druhého je nejnižší věc a vede jen k bolesti. Existuje mnoho mýtů spojených s penězi, ale rozhodně nejsou kořenem všeho zla.
Ačkoliv existuje mnoho příčin zla, mohli bychom tvrdit, že příčinou všeho zla je strach. Pochopte také, že my nepoužíváme v našich sférách slovo " zlo" a nesoudíme nic a nerozdělujeme na dobré a špatné. Akceptujeme všechny volby a zkušenosti.Volba je zkušenost a každý se neustále rozhoduje, kterou cestu si vybere a to v každém okamžiku své existence. Víme, že se všichni nakonec vrátí ke Zdroji obohaceni mnoha zkušenostmi, které lze sdílet dál s ostatními.
Peníze jsou jen lidský vynález, jejichž cílem je získat kontrolu nad majetkem a aktivy druhých. Ve starověkých civilizacích až do dnešní moderní doby sloužily věci, které se běžně používaly, pro barterový obchod. Mušle se vyměňovaly za koření, kožešiny za jídlo atd. Peníze v dnešní době v podstatě postrádají hodnotu.
Člověk ve starověku by nevěřícně kroutil hlavou nad bankovkou a zůstal v úžasu nad člověkem, který v nich vidí hodnotu. Dokážete si představit, že zajištění vašeho živobytí závisí na kusu papíru? Nedává to smysl, ale stalo se to běžným standardem. Většina peněz není založena na ničem jiném než na vzduchu a planém slibu, ale každodenní miliony bankovních transakcí jsou na tomto vynálezu založeny. Neexistuje žádné zlo pocházející z peněz a jejich používání je složité, nicméně podléhají hlavnímu pádu v blízké budoucnosti.
Na Zemi je bezpočet zemí, které ztratily hodnotu měny. Co bylo jeden den bohatstvím, druhý den nebylo ani částkou na chleba. Vidíte, na jak vratkých základech je měna založena? Proč jsou peníze tedy ve vašem životě tak důležité? Kdo vytváří tato pravidla a chcete zůstat součástí této reality? Vytvořte skupiny a svojí vlastní měnu. Barter je dobrý způsob, jak začít žít svůj vlastní život.
Každý z vás má jedinečné talenty, začněte je zdokonalovat a sdílet s ostatními. Největší problém dnešní společnosti je, že nespočet hodin a obrovské množství energie spotřebujete na vydělávání dostatku peněz na zaplacení životních nákladů. Co kdybyste stejné množství času použili na dělání věcí, které máte rádi a pak s nimi obchodovali, nakoupili věci, které potřebujete. Není v tom krása?
To je ten samý způsob jakým žili a prosperovali domorodí lidé. Své domovy dělali z přírodních produktů, což je možné udělat i dnes. K dispozici je už mnoho informací, jak postavit levně například tzv. " zelené " domy. Domorodí lidé dobře věděli jak pěstovat vlastní potraviny pro přežití, sbírali byliny atd. Máte tuto možnost i vy, jakmile budete připraveni odvyknout restauracím a obchodním řetězcům. Co nechcete pěstovat, můžete za něco vyměnit se sousedem, který se tomu věnuje rád.
Je hodně věcí, které můžete udělat pro zlepšení svého života a uvolnit čas i energii na věci, které preferujete. Rozhlédněte se ve svém domě, podívejte se na všechny nepřečtené knížky, oblečení, které jste nenosili. To jsou věci, kvůli kterým jste strávili mnoho času na získání peněz na jejich nákup. Věnujte pozornost vašim výdajům a návykům a odstraňte z vašeho života všechno, co vás odvádí od možnosti přiblížit se životu, který si přejete žít.
Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jak budete trávit čas a kam směřovat energii. Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jakým způsobem budete hromadit peníze, nebo získávat věci, které si přejete. Účelem není posuzovat jak věci děláte, ale pomoci vám uvědomit si, jak získat životní rovnováhu, klid, radost. Nechceme soudit žádné vaše volby, prostě si přejeme pomoci vám při získávání větší rovnováhy a radosti ve vašem každodenním životě. Nabízíme vám naše služby zdarma, v naší sféře jsou peníze k ničemu, nemusíme vyměňovat nic za peníze. To, co směňujeme, je naše služba dávat svobodně a s Láskou.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama