NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 3.1.2015 6 AKBAL kin 123

3. ledna 2015 v 14:32

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Někdy chceme mít potenciál, který jednoduše nemáme. Buďte k sobě upřímní - musíte se naučit poznat rozdíl mezi poznanou pravdou, vrozeným potenciálem a chtěným přáním mít konkrétní talent, nebo vlastnost. V opačném případě můžete strávit život pronásledováním nesplnitelného snu. Pamatujte si, že cesta nejmenšího odporu je obvykle cesta, která je vytvořena pro vás.
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL, NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Jsem Akbal 6. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes se podíváme hlouběji na váš vztah k sobě jako k lidské Bytosti. Připomínáme vám, že jste mnohem víc, než jen tělo. Pocházíte z duchovního Zdroje a také se k tomuto Zdroji vrátíte zpět. Bude to trvat věky, než se mnozí z vás rozhodnou opět se připojit ke Zdroji. Nikdo z vás se ihned po zkušenosti být člověkem nespojí přímo se Zdrojem. Můžete si zvolit mnoho životů na Zemi i mimo ni znovu a znovu ze zvědavosti a touhy hledat jinou, než jen čistou esenci Lásky.
Proč byste chtěli zažít nelásku? Protože jste dobrodruzi a hledači. Velkou část svého život na Zemi trávíte jako hledači. Někteří hledají slávu, štěstí, někteří proslulost. Jiní se pokouší tlačit svá těla, až na hranici. Mnozí jste cestovatelé, hrdě ukazujete obrázky všech míst, která jste navštívili.
Existuje mnoho potěšení, které pochází z hledání a pohybu, než si v současné době dokážete představit. Pro hledače na Zemi existuje mnoho problémů, protože do této sféry přicházíte ve stavu amnézie. Je to podobné, jako usilování o získání olympijské medaile pocty, ale jednoho dne se zeptáte sami sebe : " Proč je to pro mě tak důležité? " Uvědomujete si, že nevíte proč, ale pokračujete s touto honbou dál. Nicméně potom se Láska k potřebě pocty snižuje, protože nemáte skutečný důvod proč jí chtít.
Každý člověk vstupuje do této Sféry s podobnými důvody. Snažíte se poznat, kdo vás stvořil, čili svého Stvořitele, nebo dosáhnout určitého cíle, ale nevidíte žádnou skutečnou hodnotu v tom co děláte, protože si nepamatujte důvod, proč to tak je. Vaše činy se najednou stávají bezcenné, což způsobuje apatii a hluboké deprese. Pokud není uvnitř vás nějaký zápal, ztratíte zájem a hybnou sílu.
Mnozí mají na svých zdech ocenění, které ukazují s hrdostí. Ale když dojde k mimořádné události, jako je ztráta milované osoby, ocenění ztrácí svůj význam. Člověk objeví, že existuje mnohem víc, než jen dosažení několika cílů a právě v ten moment může začít skutečný život. Není nic špatného na některých vašich vášních. Jen se vám snažíme vysvětlit, že tento život je obtížný, protože nepřicházíte do této Sféry s plnou pamětí na svou Duchovní Podstatu. Rádi bychom vám připomněli, že jste mnohem víc, než jen člověk dělající, nebo konající, ale jste také bytost jsoucí.
Jakmile se rozpomenete, že hmotný majetek a sláva pozbývají svůj význam, jakmile získáte naprostý vnitřní klid a rovnováhu, začnete si užívat každý okamžik svého života. Budete se cítit vyrovnaní, jestli na vás někdo křičí, nebo vás objímá s otevřeným srdcem. Budete vědět kdo jste, oceníte a budete vděční za každou životní zkušenost na Zemi.
Kdykoliv máte zážitek, který vás nechává méně než v klidu, udělejte si čas podívat se na události a důvody, proč jste mimo svoji rovnováhu. Vaše emoce jsou vynikajícím barometrem probouzející vědomý pohled na oblasti, které je třeba řešit. Každý z vás je na cestě Vzestupu. Pokud se vám protiví slovo Vzestup, dosaďte si slova " stát se laskavějším člověkem " a budeme se bavit o tomtéž. Každý z vás je na cestě stát se laskavějším člověkem. Jsme tu, abychom vás podpořili. Je naším přáním oslovit vás všechny, ale s pomocí slov je to obtížné, protože mnozí z vás jste uzamčeni ve svém jazyce a odmítáte myšlenky, které mají stejnou hodnotu, jen kvůli terminologii.
Doporučujeme vám, aby se každý z vás otevřel možnostem slyšet pravdu, kterou říkáme my, nebo jiní a neuzavírali se jen proto, že druzí jsou jiného vyznání, nebo říkají slova, která se liší od těch, které jste zvyklí poslouchat. Objevte společné rysy a odvahu otevřeně hovořit o vašich kódech přesvědčení. Tak možná najdete vzájemné hluboké porozumění a mnoho dalších vlastních kódů přesvědčení.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama