NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 18.1.2015 8 ETZNAB kin 138

18. ledna 2015 v 11:16

Etznab - Zrcadlo - Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance
Podívejte se na svět jako děti……..čistými odrazy holé pravdy, nevinností narozenou z letního větru, hrou a fantazií divočejší než koně běžící na jaře po rozkvetlých loukách…..děti vás naučí, jak vidět svět takový, jaký skutečně je, ne takový, jaký by podle dospělých měl být. Chcete-li vyléčit všechny bolesti nashromážděné během života a odhodit všechny zátěže moderní doby z vašich ramen, pak si vzpomeňte, jaké to je smát se bez důvodů, válet se v trávě, zírat na oblohu několik hodin a zapomenout, jaké to je cítit vinu, stud, závist, ambice a zlobu. Říká se, že jsme ztratili naše vnitřní dítě…….my říkáme, že tam je pořád!……smích
Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může usmrtit.
Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.
Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze a sex.
***
Jsem Etznab 8. Děkujeme, že jste se k nám dnes přidali v našem vzájemném pomáhání si v procesu Vzestupu. Věřte, že my, stejně jako vy, pracujeme plně na prožívání života, než se všichni vrátíme ke Zdroji. Po návratu ke Zdroji se všichni obdarujeme navzájem všemi znalostmi a příběhy, které v současné době zažíváme. Bude to, jako mít obrovskou párty se všemi filmy světa, my všichni jsme herci! Samozřejmě popcorn bude v té nejvyšší kvalitě!
Dnes budeme sdílet znalosti spojené s cestou na Zemi. Každý, kdo je v současné době na Zemi ve fyzickém těle, se rozhodl zažít život mnoha způsoby. Když jste byli ve stavu Ducha, měli jste plnou znalost o tom, že život na Zemi je dočasný stav Bytí a vy se za krátký okamžik zase vrátíte do Duchovní Sféry.
V této vyšší sféře nejste vázáni žádnými hodinkami, jako v lidské formě. Takže co se pro vás zdá věčností, je pro nás jeden jediný nádech. Proto jsme schopni pohlížet na sebe v jiném světle. Je to podobné jako se vy rozhodnete vyzkoušet něco nového a může to trvat hodinu, nebo několik dní. Když porovnáte tento příběh s celým životem, ačkoliv může mít velký význam, je to jen nepatrný čas.
Mnoho z vás zajímá, jak mohl Bůh dovolit tolik bolesti a takové utrpení na Zemi. Máme pro vás dvě odpovědi, ačkoliv bychom mohli na toto téma hovořit mnohem víc. Za prvé máte dar svobodné vůle a hodně utrpení je přímým důsledkem rozhodnutí svobodné vůle, i když na globální úrovni mnozí trpí rukou druhých.
V podstatě, když se podíváte do celé světové historie uvidíte, že se vám jako skupině, věci vymkly v průběhu mnoha let z rukou, v důsledku voleb provedených několika jednotlivci. Tím máme na mysli takové věci, jako je kontrola a ovládání vládními představiteli, což jsou nepravosti vyskytující se na úrovni starých rodů, chamtivost a mnoho dalších faktorů. Za druhé vaše zkušenosti na Zemi jsou jen nepatrným zlomkem ve vztahu k celé vaší existenci od dob, kdy jste byli součástí Zdroje. Bolest, kterou cítíte, je jako kýchnutí v celém rozsahu života vaší duše.
Pokud chcete muka a bolest na Zemi ukončit, máte sílu to udělat. Nicméně musí přijít postoj sjednocení ve velkém. Nejprve však na osobní úrovni, pak na regionální úrovni. Až se stanete vzorem pro ostatní, pak se i po celém světě začnete postupně spojovat s čistým záměrem. Budete muset udělat mnohem víc, než jen snít o životě. Je mnoho zákonů, které musí být změněny.Všichni budou muset respektovat ostatní a mluvit pravdu. Ti, kteří stojí u moci a používají manipulativní vedení, budou muset změnit své srdce, nebo budou propuštěni ze svých povinností. Všechny tyto věci lze udělat jen pokud se spojíte a budete hrát jako společnost unisono.
To vyžaduje mnoho úsilí a velké změny. Ale podívejte se na lidi jako Ghándí a Matka Tereza, čeho byli schopni dosáhnout. Každý z vás má schopnost se změnit. Jakmile uvolníte všechny strachy a volby, které nemají nic společného s Láskou, půjdete cestou spravedlnosti a začnete vést pozornost druhých.
Buďte veselé mysli, protože bylo mnoho světů v krizi, které překonaly nepravosti a dovedly celou rasu k Lásce a radosti. To se stalo a stane se to znovu. Věřte tomu a stane se zázrak!
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8).
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte její návrhy, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
Tón OSMÝ vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchů. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.
OSMIČKA je síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo rovnováhy. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama