NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 14.1.2015 4 IX kin 134

14. ledna 2015 v 18:46

Ix - Mág, Jaguár - Síla duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
DEN JAGUÁRA! Probuďte svého vrozeného umělce, který je uvnitř každého z vás a kráčejte s Ix - Jaguárem do všech čtyř koutů vaší duše - na sever, jih, východ i západ a znovu se seznamte se svojí podstatou, kreativitou, schopnostmi a talenty, že můžete znovu růst, jako dokonalá lidská bytost, nikoliv krabice, nebo jiné označení, které vám moderní společnost dává. SPOJTE SE ZNOVU SE SVÝM ZDROJEM!
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti. Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
***
Jsem Ix 4. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Jsme šťastní a vděční, že s vámi můžeme úzce spolupracovat. Existuje mnoho změn, které právě probíhají na Zemi a je famózní být součástí procesu Probuzení. Mnozí cítíte zrychlení, jakoby vám nezbýval čas dělat všechny věci, a na konci dne přemýšlíte, kam tolik hodin zmizelo.
Jakmile vystoupáte do vibrací vyšších frekvencí, nastává rozpad času. Čas, jak ho znáte na Zemi, je lineární nápad a byl stvořen proto, aby bylo možné spřádat vlákno tohoto Vesmíru. Ve světě polarity existují protiklady jako je tam a tady, teď a pak….
V naší dimenzi je brán poněkud jiný zřetel na čas, je mnohem volnější, než jak ho zažíváte na Zemi. V naší dimenzi se můžeme pohybovat v čase okamžitě z jednoho sektoru Vesmíru do druhého. Je těžké popsat časové posuny slovy, pokud jste je nezažili, snad nejlépe to pochopíte na příkladu spánku - spíte osm hodin a po probuzení máte pocit, že uplynulo pár minut.
Čas je stejně tak relativní s ohledem na činnost, kterou děláte. Určitě máte zkušenost, kdy jste vykonávali práci, kterou nemáte rádi a zdálo se vám, že to nikdy neskončí. Přesto, když jste strávili stejné množství času činností, která vás velmi zajímala, byli jste překvapeni: " Kam ten čas utekl? "
Každý z vás má schopnost hýbat časem, bez toho, aniž by to někoho poškodilo. To se stává např. lidem, kteří se zaměřují na zelené světlo při průjezdu městem. Neznamená to, že světla mění načasování, nebo že se zelená zastaví, když přijíždí řidič. To znamená, že řidič projíždí v rytmu zelených světel, jeho rychlost je s nimi synchronizována.
Mnozí z vás nemohou nosit hodinky, protože jste zastavili, nebo ztratili schopnost dodržovat správný čas. To se často stává, když si člověk vytvoří kód přesvědčení, že již nechce být řízen potřebou dodržovat pravidla společnosti : " Musíte tady být včas! ".
Jakmile se rozhodnete následovat intuici a umožňujete sami sobě být v proudu toho, co se kolem děje, pak tento kód víry vytváří vyšší frekvenci Lásky, která proudí. Co to znamená? To znamená, že čas a hodinky se s touto frekvencí hádají a nebudou pracovat správně.
Všimli jste si že ti, kteří se tímto řídí, jsou vždy na místě včas? Často se objeví na místě nečekaně, ale vždy včas. Vzhledem k tomu, že se rozhodli nenechat hodinky vládnout jejich životu, mají mnoho úžasných zážitků, často daleko krásnějších, než původně plánovali.
Následováním intuice a pocitů jste svým vnitřním vedením vedeni k prožívání toho, co jste si nastavili ve svých modlitbách, přáních a snech. Zdokonalováním svých schopností tyto impulsy poznáte. Dávejte pozor na synchronicity, které se začnou objevovat, jakmile opustíte omezení časem a jdete s proudem. Ocitnete se na místech, kam jste ani neměli v plánu jít.

Následujte svoji předtuchu a uvidíte, co se začne dít. Naučte se sledovat, co se děje i co se říká kolem vás, můžete zaslechnout rozhovor, nebo se objeví nápis, který s vámi rezonuje. Často je to naše vedení, abyste následovali vaší zvolenou cestu. Mnoho z těchto znamení je přehlíženo, jakmile své oči zaměřujete na hodinky!
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nejstabilnější forma je krychle - stejná výška, šířka, hloubka - to jí dodává její přesně daný tvar. Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST. Toto číslo je spojováno se Sluncem. Slunce prochází každý den 4 body - svítání, poledne, západ slunce, půlnoc. Číslo ČTYŘI představuje 4 elementy - vzduch, vodu, oheň, zemi. ČTYŘI jsou také světové strany a ČTYŘI pilíře, které podle Mayů podpírají Zemi.
Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama