NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TZOLKIN 12.1.2015 2 EB kin 132

12. ledna 2015 v 21:37

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Dříve, či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka (2) v tomto bodu vaší životní cesty nabízí cestu vybrat si mezi dvěma možnostmi - v tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je se vrátit. Ale příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci…a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
***
Jsem Eb2. Jsme vděční za váš čas, který s námi sdílíte. Dnes oslavujeme půl cesty, kterou máme v tomto kole za sebou. Těm z vás, kteří s námi byli každý den gratulujeme, že věnujete čas, úsilí a snahu provádět změny, které jsou nutné pro zvýšení vašeho potenciálu a radostný způsob života na Zemi. Mnoho z naších lekcí přináší řešení pro velmi těžké a hluboké problémy, ačkoliv jste se vraceli a nořili hlouběji do svých minulých bolestí, dnes bychom chtěli oslavovat a praktikovat projevy radosti.
Jste připraveni? Snažte se uvolnit všechny zábrany a zazpívejte si. Doplňujte slova, která vás napadnou. Složte si své vlastní crescendo, hrajte si s melodií a zvuky. Může to být i Óm, nebo můžete křičet radostí.
Uvolněte se a bavte se. Tančete doma, nebo ještě lépe v přírodě. Objevte své vnitřní dítě a nevšímejte si druhých, kteří vás mohou sledovat. Pokud je někdo v okolí, pozvěte ho, aby se k vám přidal. Chcete-li se smát, smějte se. Chcete-li plakat, plačte. Uvolněte všechny emoce, které se vyplavují. Není nutné chápat, co je to za emoce a kde se vzaly - prostě je cítíte a nechte je projít.
Smějte se, tančete a pokračujte, jak dlouho chcete. Když se cítíte unaveni odpočiňte si a vypijte dostatek čisté vody. Zklidněte se asi na 15 minut a pociťujte vděčnost všem, kteří vám dříve, nebo nyní pomáhají. Opět se vyplaví další emoce.
Když vše dokončíte, jděte a tvořte pro sebe skvostný den! Alespoň jednou týdně to opakujte, osvoboďte a uvolněte všechny emoce, které už není možné potlačovat.
Vedete-li nějaké semináře zvažte, zda by nebylo dobré tato cvičení využít. Můžete probudit své publikum, aby bylo živější a bystřejší. Takto je možné pomoci lidem propustit mnoho hluboko zakořeněných emocí, které čekají na uvolnění. Z tak jednoduchého cvičení může přijít mnoho uzdravení.
Pokud máte potíže přijmout tento druh cvičení podívejte se na stránky Dr. Madana Katarii, jehož videa pomáhají z uvolňováním zábran. Obrovská síla smíchu a jeho účinnost je jedno z nejlepších wellnes cvičení. Kluby Jógy Smíchu přinesly smích a úsměv do života mnoha lidem, kteří trpí těžkým fyzickým, nebo psychickým emocionálním rozrušením. Přejeme vám radost a mír.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama