NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TVOŘENÍ EVOLUCE A ZRYCHLENÍ

23. ledna 2015 v 8:40

Ironie Universální umělecké Mysli - Chuen 1 - nás vyvedla ven z jeskyně Ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet zítra v den KAN 1 ( Semeno, Zrno) a pokračovat bude dalších 12 dnů.
Kan znamená vyrovnávací bod Tzolkinu a tedy strukturu našeho vlastního Času. Tzolkin má ČASOVÝ STŘED kin 130 / 131 - jádro celé 260 denní periody a má také BOŽSKÝ STŘED - kin 151 s celou Trecenou Kan kolem něj, což rezonuje s Chuen a jediným 8. Tónem v 8. uinalu. Je to zároveň i střed celého procesu našeho osobního rozvoje.
Porovnání ČASOVÉHO a BOŽSKÉHO středu: BOŽSKÝ STŘED je mírně mimo absolutní centrum, kterým je ČASOVÝ STŘED. Chuen 8 udržuje směr a vyrovnává gravitačně všechny otáčky Tzolkinu.
Trecenium KAN je považováno za nejvyváženější a ze všech. Shoda mezi Znameními je poměrně vysoká, na rozdíl od této Treceny, kde včerejší IK12 byl nejtěžším dnem. Takže není tedy divu, že Mayové označili Chuen 8 jako Nový Rok. Je to nejvíce vyvažující den, takže pozor na to!
Posun planety v gravitačním poli a prostoru torusu v narůstajícím čase. Je to také náš pohyb do vyšších dimenzí přes srdeční centrum připojováním ke Zdroji. Časové souřadnice se posouvají na nultou pozici ( bod nula) a časoprostorová vzdálenost mezi dvěma událostmi se mění. Jinými slovy AKCELERACE procesu - jsme v hlavním vysílacím čase Evoluce, mozek se ladí na vyšší stav Bytí. Aktuálně: aktivace za aktivací, prožívání více svobody.
Vzhledem k dynamice Zdrojových pulsů Tón 13 / Tón 1 - dnes / zítra, a s ohledem k tomu, že Trecena Kan obsahuje 10 Galaktických Portálů, můžeme očekávat uvolnění velkého množství CME a zvýšený tok slunečního větru, na osobní úrovni odfiltrování Stínových Vzorců, které nejsou zarovnané s vyššími frekvencemi.
KAN znamená tvoření na MAX v každém ohledu, to značí integraci na nejzákladnější úrovni přežití a také tvoření globálního společenství. Kan - Zrno / Semeno je první a nejjednodušší forma hojnosti v tomto uinalu. Bez semen není jídlo. Nedostatek semen představuje jednoho z Jezdců Apokalypsy - Hladomor, ale slovo Apokalypsa znamená ve skutečnosti ODHALENÍ.
Strašidlo Hladomoru je zde vždy přítomno na velmi základní úrovni našeho vnímání bez ohledu na to, jak bezpečně se můžeme cítit. I v naší rozvinuté moderní společnosti, kde můžeme jít a v každém supermarketu dostat vše co potřebujeme, je vždy určitá pochybnost ohledně toho, jak výživné kupujeme potraviny a kolik toxinů ukrývají. To je vlastně určitý způsob prožívání Hladomoru.
Je to otevřené srdce, co umožňuje každému, plout po evoluční cestě hladce a elegantně - VŽDY. Pro ty, kteří se rozhodli pracovat pro Temnou stranu, stavět na know-how strachu, bude probíhající proces velmi náročný. Soucit a akceptace je na místě, odolávání posunu přináší utrpení.
Prosinec / leden proběhlo vyrovnání a integrace mužských a ženských energií. Vymazání 3D konstrukce ublížený muž / ublížená žena, stejně jako Stínových Vzorců vnitřního dítěte.
Každá nová fotonová vlna rozšiřuje schopnosti. Příliv Nových energií od počátku roku podporuje vše, čeho chcete dosáhnout. Aktuálně se otevírá plné chápání vašeho pravého Já, ukončuje se boj na jakékoliv úrovni, je třeba již plně využívat vrozených schopností.
Mnoho lidí nyní prochází procesem komplexních životních změn, kterými 2011 / 2012 procházeli Wayshowers, kteří vytváří cestu pro ostatní. Tým 5D Gatekeepers určuje pravidla Evoluce. Přichází čas naplňování Starověkých Posvátných Proroctví. Být v této době na Zemi je požehnání a milost.
Vstupte směle na vaši pravou cestu hojnosti, Lásky a Světla. Je to cesta slavného zahájení Nové Éry. Vše máte nyní k dispozici. Se slzami v očích mám radost, jsem vděčná za expanzivní vývoj a spoluvytváření s vámi. Mnoho milující Lásky každému z vás v každém okamžiku.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka
 


Aktuální články

Reklama