NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TRECENA KAN

24. ledna 2015 v 22:09

KAN - Vlna ZRNA - Síla Rozkvětu, klíčení, dynamického vzniku, sexuální zralosti a vděčnosti, která vede k hojnosti
Dnes vstupujeme do dvanáctého Trecenia, kterému vládne Kan - ZRNO, nebo Ještěrka. Tato Vlna je obzvláště Posvátná, protože vyjadřuje sílu, která dává život a řídí vývoj, ale je také obzvláště nebezpečná, protože skrývá silné vášně ve všech aspektech tvoření i plodnosti - od sexuální zdatnosti, tvůrčího génia, až po vytváření bohatství, které pokud neřídíte správně, může způsobit prostopášné mrhání, smyslnou lehkovážnost, nebo nestřídmou bezuzdnost.
Nepodceňujte sami sebe, nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, přemýšlejte kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě.
Kategoricky odmítáme toto paradigma a povzbuzujeme vás všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den v každém nádechu, v kvetoucích formách života, v péči o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení, a to vše s vyvážením všech svých sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí.
I vy jste silou přírody. Žijte podle toho svůj život. Klíčem v této Treceně, který umožňuje plodnost duše je RESPEKT. Respektujte Posvátnost svého života a svůj vlastní talent, fantazii a schopnost tvořit plodnost i hojnost.
REZONANCE NA OSOBNÍ I KOLEKTIVNÍ ÚROVNI
Vlna ZRNA vám pomůže odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly, ale může se ukázat jako velmi horké období, jelikož obsahuje deset Galaktických Portálů, jejichž energie může způsobit velký pohyb v osobních přesvědčeních.
Je to druhá Vlna ( vedle Vlny HADA ) složená z deseti Portálů. Díky tomu vzroste síla působící na náš pozemský život. Zde se uzamyká také třetí ZÁMEK ČASU ( kin 156 ), který plní primární funkci ve sféře Transformace a Změn. Jeho patronem je LAMAT 5 ( kin 148 ) - Síla Umění, Disciplína, Estetika a Krása. Program MODRÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU je také vaším umělcem. Podívejte se na něj pozorně. Podívejte se na své pocity a zkušenosti, jako na předvánoční úklid ve svém Srdci. Nenechte se zmást vystoupením a triky školitelů STARÉHO ČASU, kteří udělají všechno pro to, aby do vás zaseli strach, pochybnosti, bezmoc a nepokoj.
Pokud na všechno nenaleznete okamžitou odpověď uložte ve své paměti to, čemu nerozumíte a trpělivě čekejte na vyjasnění. Pokud zavěsíte do prostoru otázku dříve, nebo později si přitáhne odpověď. Vraťte se k tématu, které vás trápí v den se stejným Znamením. Každé Znamení se objevuje jednou za 20 dnů a pokaždé vám ukazuje stále jasnější tvář. Pokud budou vaše otázky stále bez odpovědi, musíte být trpěliví. To, co se jednou objeví v určitém Znamení, bude v něm stále přítomno. Možná za 20, 40, nebo 60 dnů, a snad až po návratu té samé Vlny najdete vysvětlení toho, co vám bylo nyní ukázáno.
Využijte energii této Treceny k naplnění vašich sítí hojností na všech úrovních.
Přehled Vlny od 24.1. - 5.2.
KAN 1
CHICCHAN 2
CIMI 3 galaktický portál
MANIK 4 g.p.
LAMAT 5 g.p.
MULUC 6 g.p.
OC 7 g.p.
CHUEN 8 g.p. - Božský střed Tzolkinu
EB 9 g.p.
BEN 10 g.p.
IX 11 g.p.
MEN 12 g.p.
CIB 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 


Aktuální články

Reklama