NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
TRECENA CHUEN

11. ledna 2015 v 10:53

CHUEN - Vlna OPICE - Síla Lehkosti
TEĎ je nejlepší ČAS přistupovat k životu s humorem.
Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN - hravá Opice. Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her!
Je čas vyklouznout z přísné korporační pózy! Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou, nechte vzkvétat vaši kreativitu. Investiční zprostředkovatel Wall Street, který opustil svojí práci, zasvětil svůj život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost Krásy a Udržitelného Rozvoje
Každou tvůrčí či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent a dovednost a řídit jí jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl, proč něco děláte, začnete propadat chaosu.
Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!
Máte odvahu být tím, kým chcete být?
CHUEN - MISTR UMĚLEC, ŘEMESLNÍK. Je nápaditý, zlomyslný a získává moudrost skrze zvědavost. Toto znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.
Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách jeskyních, stěnách a keramice. Klasičtí Mayští Zákoníci byli malíři, literární umělci a Strážci posvátné tradice. Tito členové Mayských královských domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého božského Patrona.
Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátným znalostem a tvůrčímu umění, bychom neměli být překvapeni, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠEHO UMĚNÍ. Je to duchovní tvořivá síla stejně jako to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.
Mayové zobrazují čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne čas. Historie je tkána časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr, který zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, může kreativitu v této Treceně snadno proměnit v realitu. Nezapomeňte že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne, takže nebuďte moc sobečtí, když se vám nepodaří myslet na druhé.
Využijte tvůrčí a duchovní energie Opice k možnosti utkat něco nového a pozitivního ve vašem osobním čase i prostoru.
OSOBNÍ A KOLEKTIVNÍ REZONANCE S VLNOU
Dovolte Vlně svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se: jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení jevů a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte!
V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné, či veselé. Vlna OPICE nahraje do pole vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny ( náležící do PUPKU TZOLKINU ) , jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.
To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce, čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých?
Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky, okamžitě zjistíte, proč jste minulých 13 dnů museli sbírat chmurné zkušenosti.
Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že až příliš vážně berete svůj život. Uvědomte si, že jste Boží dítě které jako všechny děti se chtějí smát a bavit se!
Každá modrá Vlna pulsuje Energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón - Tón kulatého stolu - s Pečetí IK - VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám ČAS dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje - od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE - nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba vrátí vás až ke dni vzniku veškerého stvoření na Zemi.
TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

Přehled Vlny 11.- 23.1.

CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky
 


Aktuální články

Reklama