NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Rozšíření multidimenzionality

10. ledna 2015 v 12:44

Zimní Slunovrat otevřel lidstvu zlatou Bránu pro ukotvení matrice Božské Lásky. Tento posun rozšířil jasnější schopnosti vnímání, telepatii, růst jasného čistého myšlení a multidimenzionálního Vědomí. Období konce roku v lineárním čase přineslo nekonečno možností, jak si uvědomit staré vzorce myšlení, zdroje hluboce zakódovaných přesvědčení. Požehnaná zkušenost! pro rozpojení synapsí s následným vyhledáváním nových řetězců DNA s konečnou verzí 12ti vláknové šroubovice DNA "my" nikoliv DNA " já".
Energetický přesun z Ahau 3 > Imix 4 ( Silvestr > Nový Rok ) poskytl lidstvu hmatatelný posun na vyšší kmitočet a start pro transformaci směrem k uzemněnému Já Božské Neutrality. Tento přechod byl obohacen mimozemskou kooperací v souladu s jednotlivými časovými pásmy jako jedna jednotná operace pro zajištění převibrování na vyšší frekvenční platformu odstiňováním fotonových štítů jako záměrného vlivu na časoprostor, změnu dynamiky, elektromagnetismus a moment hybnosti. U člověka rozšíření mozkových center, funkce šišinky. Cílem je VŽDY zajistit co nejkomfortnější cestu pro lidstvo.
Vše se nyní odehrává v jasném a čistém okamžiku přítomnosti ( uchopitelný okamžik přítomnosti ) s vymazáváním lineárních engramů a soubor minulost / budoucnost. Multidimenzionalita je mnohem jasněji rozpoznatelná, vědomě se můžeme pohybovat směrem dolů do nižších dimenzionálních úrovní a zpět.
Probuzený / neprobuzený není na místě, každý je na planetě z nějakého důvodu. Není to čas predikcí, ani planých řečí horoskopů. Vše tvoříme v uzemněném TEĎ a TADY, individuálně / kolektivně.
Kosmograf Tzolkin, zdroj Galaktické Vědy, slouží v navigaci Vlnami ČASEM se Zákonem Rezonance. Z jedné strany působí Energie dne a z druhé strany vibrace našich těl (emocionálního, mentálního, fyzického, duchovního). Jakmile se naladíte na Energii dne prostřednictvím denního výkladu, nebo pravidelnou meditací, začínáte vnímat osobní rezonanci / disonanci se Zdrojem.
Duchovní - mayské - narozeniny předkládají jinou perspektivu pohledu na život - jakoby v energetickém kontinuu, nepřetržité posloupnosti událostí, neustále se aktualizujících. V den Znamení a v den Tónu kinu narození se paměť reaktivuje. Tyto dny jsou ukazatelem, jestli se odchylujete od vybraného preinkarnačního plánu - pravdivého Já. Každý má vrozené dary, talenty, kreativitu, které je třeba využívat a nabídnout ostatním.
Tón ( operativní dynamická síla Inteligence Zdroje ). Znamení ( aspekt moudrosti s přesně definovaným obsahem ). Tón zasahující Znamení vytváří určitou situaci, která nás nutí reagovat, nebo jednat. Energie Tónu i Znamení má dva póly - vzorec Stínu, vzorec Světla. Život v polaritě je pohyb mezi vzorcem Stínu a Světla. Kód Stínu je konstantou, která je ale proměnná. V závislosti na tom, ke kterému pólu se přikloníte ( vědomě / nevědomě ), takový bude váš další průběh života. Pro Ego-Vědomí a logický rozum je často nepřijatelné zarovnání se silnou neutrální energií, kterou Mayský kalendář disponuje.
Aktuálně:
Komplexní očista - detoxikace filtrů (játra, ledviny), těžké kovy, karma, střevní paraziti, emocionální tělo, ego, negativní myšlenkové a mentální soubory. Při možné palpitaci srdce dejte dlaně přes sebe na srdce. Můžete zažívat nádherné pocity rozšíření víceúrovňového vnímání a časovou dezorientaci ( bylo to večer? ráno? včera ?). Vše po čem toužíte se manifestuje velmi rychle. Pociťujete více a více lehkost, radost.
Aktuální Vlna:
Tzolkin má ČASOVÝ STŘED, kterým je OC13 ( kin 130) / CHUEN 1 (kin 131) - jádro celé 260 denní periody, střed 7. pilíře Tzolkinu a tedy STŘED aktuálního procesu. Berme to jako aspekt hroucení Času. Srdce otevřené, Vědomí rozšířené a vyšší kmitočet pomáhá sladit se s vnitřním vedením, intuicí, čili vlastním Zdrojem v nekonečné bezčasovosti.
Nejbližší velká Brána: Jarní Rovnodennost.
Nechť je požehnaný váš návrat k Matce Zemi a k sobě, jako Božské lidské Bytosti, kterou jste. Ze srdce děkuji za požehnání finančních příspěvků. Jste hluboko v mém srdci. Mnoho Lásky.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka
 


Aktuální články

Reklama