NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Nové stránky

14. července 2017 v 9:31 |  Aktuální novinky
Mám ráda posun a sposunem jsou spojené změny!
Zde jsou mé Nové stránky http://annavicankova.cz/
Přeji všem světelné dny!
Anna
 

Použití krystalů a léčivých kamenů & Čisté krystaly křišťálu

6. listopadu 2016 v 21:57 |  Zajímavé články


POUŽITÍ KRYSTALŮ A LÉČIVÝCH KAMENŮ
V minulosti používaly civilizace sílu krystalů a kamenů k mnoha účelům. Nejstarší legendy o kouzlech krystalů nás vedou na pradávný kontinent Atlantidy. Obyvatelé této vyspělé civilizace používaly krystaly ke stahování a využívání vesmírné síly. Tato legendární civilizace vyspělých vědců využívala krystaly jako majáky světla, které sloužily jako telepatický komunikátor s jejich vesmírnými předky. Sílu krystalů využívali Atlanťané také pro mnohé fyzické a praktické účely. Věří se, že jedním z důvodů proč byl tento kontinent zničen byl ten, že posvátné znalosti týkající se krystalů byly zneužity a tato ohromná síla použita v egocentrických záměrech.
Ti, kteří přežili Atlantis začali znovu a pokračovali s šířením znalostí krystalů v Egyptě, Jižní Americe a Tibetu. Podle velkých chrámů v Atlantidě postavili pyramidy používajíce krystalické teorie a vzorce. Perfektní geometrie pyramid kopíruje zákony fyziky krystalů a díky tomu stahují vysoké frekvence vesmírné energie na planetu. Věří se, že Velká Pyramida v Egyptě měla původně na svém vrcholu ohromný krystal, který poáhal uzemňovat a využívat tuto vesmírnou sílu.
Mayští američtí indiáni používali krystaly k určování diagnóz stejně tak jako k léčení nemocí. Stařešinové amerických indiánů používali velké čisté krystaly křišťálu při speciálních ceremoniích jako " vidoucí krystaly ", ve kterých mohly být viděny obrazy budoucích nebo dávnýc událostí.
Různé kultury a lidé využívali sílu krystalů a kamenů po dobu, co lidstvo obydluje zemi. Byly použity na nespočet způsobů a účelů. S dnešním rapidním technologickým rozvojem jsou krystaly používány k přenosu a zesílení energií mnoha různými způsoby. Oba rubínové krystaly - přírodně formované i člověkem vytvořené - se používají v lejzrech k mikroskopickým operacím. Každý rok se vytěží a rozbije tisíce kilo křišťálu pro technologické účely. Krystaly křišťálu se použíají v zařízení ultrazvuku, v hodinkách a jako paměťové čipy v počítačích. Křišťály se používají jako oscilátory ke kontrole radiových frekvencí v elektronickém zařízení, jako kondenzátory ke změně energetické kapacity v obvodech; jako převodníky k přenosu energie z jednoho systému do druhého a jako kondenzátory, které uchovávají energii.
Na více ezoterické úrovni mohou být krystaly a kameny použity při meditacích k rozvoji intuice a učení se z "vyšších smyslů". Krystaly nebo kameny mohou být během spánku umístěny pod polštář k zesílení inspirace, intuice a prorockých snů. V léčebných praktikách mohou být použity ke stabilizaci kolísavých emocí, utišení rozbouřené mysli a pomoci při tělesných disharmoniích. Při porodu mohou být drženy v ruce k posílení, využity při slavnostních rituálech nebo uloženy kolem rostlin, zvířat a dětí které potřebují harmonizaci nebo léčení.


ČISTÉ KRYSTALY KŘIŠŤÁLU
Většina lidí když mluví o krystalech, mají na mysli čistý křišťál. Tento typ krystalu je nejběžnější a nejznámější a lze na něj pohlížet jako na "praotce" království minerálů. Všeobecně řečeno, čistý křišťál může být použit ke všem účelům, jelikož vibruje čistým bílým světlem, které v sobě obsahuje všechny další barvy.
Křišťál je solí země a je na této planetě domorodcem. Obsahuje oxid křemičitý, což je jedna z nejběžnějších sloučenin země. Krystaly křišťálu představují celkový součet evoluce materiální úrovně. Šest stran krystalu křišťálu symbolizuje šest čaker se zakončením (špicí) jako korunou; ta spojuje jedince s nekonečnem. Většina krystalů křišťálu má plochou základnu, což byly jejich kořeny do země. Křišťály jsou na své základně často zamlžené nebo mléčné a získávají větší jasnost při dosažení koncového vrcholu. Toto také symbolizuje podobný vzorec růstu, ve kterém je zamlžení a matnost vědomí pročištěno tím, jak rosteme blíže do bodu sjednocení s naším nekonečným Já. Čisté křišťálové krystaly jsou důkazem, že materiální sféra může a dosahuje stav fyzické dokonalosti schopné obsahovat a vyzařovat čisté bílé světlo. Čisté krystaly křišťálu jsou symbolem vstupu do vesmírné harmonie. Představují čistotu a jednotu v každé molekule a atomu svého bytí.
Čisté krystaly vyzařují božské bílé světlo a díváním se, dotýkáním, nošením, používáním a nebo meditováním s těmito krystaly může jedinec pracovat s tímto světlem ve fyzickém stavu (formě).
Čisté krystaly křišťálu které si jedinec přitáhne do svého života jsou kameny, které budou nějakým způsobem podporovat růst vědomí této konkrétní osoby.
S neprobuzenou myslí budou pracovat neuvědoměle skrze podvědomí. Pro vědomé duše které kráčí po této planetě budou krystaly jako majáky, které přidají více světla a konstruktivní energie k využití do jejich života a která se začleňuje do země. Krystaly křišťálu představují dokonalou materiální formu sladěnou a zharmonizovanou s vesmírnou silou. Jsou velmi podobní pyramidám v tom, že vedou (stahují) vysoko-frekvenční energii do fyzické zemské úrovně.
Vývoj křišťálových krystalů je v mnoha ohledech velmi rozdílný než náš a přitom velmi podobný v ohledech jiných. Krystaly jsou zplozeny v lůně země a dorůstají tam dokud nejsou zrozeny na povrch planety velmi podobně tomu, jak se lidé inkubují v teple mateřského lůna, zatímco se jejich duch uzemňuje do fyzického těla před vstupem do materiálního světa. Každý krystal je jedinečný a jiný než ostatní, každý má svou vlastní osobnost, lekce a zkušenosti (jako u lidí).Účel a osud obou (krystalu i člověka) je sjednotit se s vesmírným vědomím a manifestovat ho na materiální úrovni. V tomto procesu se krystaly a lidé mohou stát spolupracujícími partnery a navzájem si pomáhat ve vzájemném vývoji. Když království minerálů a lidí spojí své síly, zrodí se nové světy vědomí.
Křišťál má úžasnou schopnost vibrovat svou energii ve všech barevných frekvencích-od černé po žlutou, zelené po růžovou, až do modrého a fialového spektra. Tak křísťál demonstruje jak manifestovat jas a čistotu bílého světla do hustších a nižších frekvencí. Tato schopnost multibarevnosti nás může naučit rozvibrovat všech sedm čakrových center najednou zatímco udržujeme dokonalou sounáležitost se světlem. Toto je zásadní výzva pro bytost ve fyzické formě - plně využít všechna kreativní centra zatímco vědomě vyjadřuje mnoho-hranné využití světla.
Všechny věci jsou světlem a různými stupni světla manifestujícími se v barvě. V krystalech křišťálů se spojuje světelná síla s elementy fyzické úrovně míchajíce různé tóny a vibrace dohromady, vytvářejíce krásné barvy. Toto světlo a barva je to, co dovoluje léčebný proces. Krystaly křišťálu rozvibrují auru do tak vysoké rychlosti, že temné tóny karmických semínek mohou být rozpuštěny a uvolněny. Tento typ hloubkového léčení může posílit vnitřní hlubiny bytí jedince a vystavět silný základ pro život.

Uvnitř krystalů křišťálu lze často nalézt mlhavé oblasti nebo inkluze. Někdy připomínají galaxie, kterými opravdu jsou. Tyto krystaly nám ukazujjí, že existují světy uvnitř světů a že tvoření je neomezené a bezedné. Toto uvědomění okamžitě vzbuzuje úctu a respekt k nekonečné tvořící síle, před kterou se pokořují všechny formy života.
Mnoho krystalů křišťálu dosáhlo vrcholu své evoluce a již se od svého zrození na povrchu planety moc nezmění. Tyto krystaly v sobě nesou svou jedinečnou realizaci se kterou souvisí jejich totožnost, příběhy, záznamy a informace. Nicméně, některé krystaly křišťálu v sobě nesou mlhovinu, která může být pročištěna tím, jak se krystal vyvíjí a roste za svá omezení. Tyto krystaly se po použití v krystalovém léčení, meditacích nebo dlouhodobém nošení mohou stát dokonale čistými a někdy se změnit téměř k nepoznání. Změní se, když osoba která s nimi pracuje očistí své zamlžené vědomí, které přetransformuje do vědomí jasného. Tyto krystaly prochází stejnými lekcemi a budou zrcadlit změny, které se objeví v krystalu a v jedinci, který s nimi pracuje.
Existuje mnoho způsobů, jak se krystaly křišťálu manifestují (objeví v životě jedince) a jak s nimi může být pracováno.

Úryvek z knihy Crystal Enlightenment, autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Odblokování čaker – cvičení pana K. Sherwooda

19. října 2016 v 9:53 |  Aura a čakry
Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách. Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus.
Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a
uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.
1. cvičení: Kontrakce první čakry
Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.
Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.
Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.
2. cvičení: Kontrakce bránice
Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo "mravenčení". Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar - plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.
Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.
3. cvičení: Kontrakce krku
Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.
Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné "žhnutí" v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.
Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.
Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.
Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.
Masáže reflexních zón čaker
Pro mnohé lidi je dnes již známý fakt, že každá část těla a každý orgán má na několika místech těla svoje "reflexní zóny". Nejznámější reflexní zóny pro celý organismus jsou na chodidlech. Reflexní zóny věrně zrcadlí stav příslušných částí organismu. Je-li nějaký orgán přetížený nebo nemocný, hned se to na nich pozná. Dalšími místy s reflexními zónami jsou např. ruce, obličej, uši, hlava. Rozložení reflexních zón na chodidlech však není jen nejznámější a nejvíce používaný systém tohoto druhu, ale také jeden z nejjednodušších.
Tradiční terapie reflexních zón na nohou spočívá ve speciálních tlakových bodových masážích chodidel. Existuje k tomu již velký počet publikací i schématických vyobrazení a proto nepovažuji na tomto místě za nutné toto více rozvádět.
Ne všichni však možná ví, že také každá ze sedmi čaker má na chodidlech svoji vlastní zónu a máme tedy možnost z těchto míst velmi účinně všechny čakry ovlivňovat. Několika správně umístěnými "hmaty" lze výrazně změnit stav energie v čakrách. Můžete si masáž udělat i sami, ale účinnější a především příjemnější je od druhé osoby. (reflexní zóny ve vztahu k čakrám viz ilustrační obrázky reflex1 a reflex2)
Podle všech nashromážděných zkušeností, má největší účinek lehká jemná masáž prováděná krouživými pohyby na reflexních zónách čaker. Na rozdíl od známých reflexních terapií je vhodné při tom použít jemný krém.
*
*
*
Masáž započneme s reflexní zónou pro první čakru. Dvě až tři minuty prováděná masáž je dostačující. Měli bychom si uvědomovat tak nějak "vnitřně", že nejde ani tolik o masáž "hmoty", jako o práci s energií. Proto také na rozdíl od běžné reflexní terapie není nutné používat větší síly. Nejlepších výsledků je možno dosáhnout, když se jednou rukou lehce masíruje krouživým pohybem reflexní zóna na nártu nohy a zároveň druhou rukou reflexní zóna odpovídající téže čakře na chodidle. Je možné pracovat jedním, dvěma nebo třemi prsty, jak je to podle místa nejvhodnější.
Reflexní zóny pro každou čakru jsou na obou nohách, proto po masáži zóny určité čakry by měla hned následovat masáž té samé zóny na druhé noze.
Masírovaná osoba by vždy měla být klidná a uvolněná. Zároveň je vhodné, aby seděla nebo ležela v poloze, která uvolnění umožňuje. Rozhodně může pomoci, když se masírovaná osoba soustředí na čakru, jejíž reflexní zóna je zrovna masírována. Účinky masáže reflexních zón čaker se zvyšují, jestliže masírujeme zónu krouživým pohybem a to ve směru, který odpovídá směru otáčení příslušné čakry. Zjevně je tímto způsobem optimálně povzbuzován a vyrovnáván přirozený tok energie.
Během ošetření nebo po něm dochází někdy k určitým ozdravným reakcím. Někdy se může zažít také uvolnění emocí, které se projeví pláčem nebo smíchem. Reakce by se neměly potlačovat, protože se jedná o účelovou samoregulaci našeho organismu.
Po masáži reflexních zón čaker by měl pacient ještě chvíli zůstat v klidu. Při tomto závěrečném "odpočinku" doporučuji, aby pacient svým "vnitřním" zrakem prozkoumal celé tělo a snažil se zjistit nějaké změny.
Terapii se doporučuje opakovat každý druhý den, přičemž by měla být dodržena řada sedmi masážních dnů v řadě.
*
Zdroj: http://www.ananke.g6.cz/news.php
*
 


Svetelné vlny liečenia podporujúce rovnováhu.

23. září 2016 v 10:37 |  Aura a čakry

Svetelné vlny liečenia podporujúce rovnováhu. Otváranie portálov "SEBA" - rozsvecovaním okien čakier. Svetlom Zdroja /Veľkého Centrálneho Slnka/, ktorého predĺženou rukou je galaktická sieť solárneho vedomia.
Stred Veľkého Centrálneho Slnka preposiela tok nových informácií /kódov svetla/ do vedomia nášho Slnka, ako i do všetkých solárnych stredov Galaxie /solárnych centier/, odkiaľ prúdia tieto informácie do ďaľších solárnych sústav /hviezdnych systémov/, ako i do ďaľších energetických centier /hviez, planét... nášho tela ... tiel/. Týmto informačným tokom sa aktivuje energia vedomia na ďaľších nových úrovniach. Čo je záležitosť kozmického evolučného vývoja a rodiaceho sa nového /nielen zabudnutého, ale i doposiaľ nespoznaného/. Nespoznané sa týka nových vesmírov, tým i doposiaľ neprežitých skúseností. Tento kozmický proces je tvorením nového /neustály evolučný proces/ ako i prechádzaním hranicou myšlienkových polí, ktoré sú nám známe ako kvantové pole /pole kvant/. Inými slovami sa jedná o prenikanie za svety kvantového myslenia .... do za - myšlienkového poľa, ktorým je vše - bytie všade - prítomna /zabudnuté i celkom nové informácie: vnímanie seba.... preciťovanie nových, svetlom podporovaných úrovní..... podporovanie rovnováhy, hojnosti, vedomia lásky - zdravého seba - vedomia.... podporovanie aktivácie liečivých kódov, ktoré si so sebou v malej kvapôčke svetla nesieme/. Stručný popis diania diametrálne iného charakteru, ako sme v lineárnom myslení zvyknutí súvisí s informáciami, ktoré sú pre cestu kozmickým svetom a jeho realitami takpovediac prvoradé /primárne/. Tieto informácie je možné zhrnúť do jednej vety, ktorá znie : "Bytie vo vlastnom strede, ktorého súčasťou sme."
Vlnenie Centrálneho Slnka v plnej miere podporuje svetlo v nás. To znamená - naše vedomie /vedomú bytosť/, celistvosť a množinu všetkého, čo sa celistvosti týka. Tým i rovnováhy, harmónie života.
Byť vo svojom strede znamená byť v obraze, čiže mať informácie o všetkom, čo sa nášho stredu týka. Nakoľko sme nielen človekom z mäsa a kostí /fyzické telo a jeho realita/, ale sme /a to predovšetkým/ energia - je potrebné, aby sme vedeli s čím súvisí a čoho sa týka energetický stred fyzicky vnímaného tela. Inými slovami - stĺp energetických centier - čakier. Nebudem v rámci dnešných informácií detailne rozoberať jednotlivé energetické centrá, pretože týchto informácií je na FB dostatočné množstvo a individuálne je možné si ich vo vlastnom záujme prečítať.
Vo vývojovej etape ľudstva, ktorú nazývame doba temna /nevedomie/ bol od informácií dôležitých pre človeka odsmerovávaný zrak. Absolvovali sme cykly učenia sa a postupne sme dorastali /dospievali/ do štádia najoptimálnejších momentov času, ktoré súvisia s uvedomením si SEBA. Tým i všetkého, čo je pre život skutočne dôležité. A tým primárne dôležitým je i tok energií energetickými centrami nášho tela - tok energií čakrami. V prípade, že sa jedná o viac - menej zablokovanú energiu, prejavujú sa bloky na všetkých úrovniach života.
Vlny energií, ktoré zaplavujú od včerajšieho dňa Zem plne podporujú harmonizáciu čakier. Individuálnym spôsobom práce so svetlom /vedomé tvorenie/ bude podávaná pomocná ruka pri rozsvecovaní okien čakier. Vnímaním seba, svojho života..... uvedomením si deficitov, informovanosťou o fungovaní energetických centier /tým i o fungovaní energie ako takej/ má každý človek možnosť pochopiť, ktoré energetické centrum má problém, ktorého centra /centier/ sa nerovnováha týka a akým spôsobom je možné tok energií zpriechodniť /odblokovať/.
S čakrami súvisia škály /vejár/ farieb. Každá farba súvisí so zvukom a jeho vibráciou, čiže sa jedná o vibračnú škálu farebných zvukov :) . Čo zvuk, to tón, to farba.
Ďaľším dôležitým komponentom spoločne maľovaného obrazu nového človeka /sveta/ je emócia /emócie/. Nakoľko emócie voňajú /každá emócia predstavuje určitú vôňu/ - budú vône dôležitou súčasťou procesu regenerácie /harmonizácia/...... Ilona Pálušová - Féwa


Zdroj: FB


Obraz: Květ Života - Sjednocení s Tvůrcem a věčnou blažeností.

21. srpna 2016 v 17:56 |  Obrazy rok 2016

Obraz: Květ Života - Sjednocení s Tvůrcem a věčnou blažeností.
www.slunecnikvet.cz

Kam dál